Geschiedenis

buurtcentrum-overwhere_met-bronvermelding

Christengemeente Purmerend is ontstaan vanuit een groep christenen die rond augustus 1984 op de maandagavond voor een bidstond bijeenkwam. Omdat verschillende mensen uit deze groep geen vaste gemeente hadden, ontstond het verlangen om ook op de zondagochtend bij elkaar te komen. Één van de families stelde hun huiskamer ter beschikking om hier samen te komen. Op zondag
9 september 1984 te 10.00 uur werd de eerste huiskamersamenkomst gehouden.

In het prille begin werden de broeders Zwaan, de Vries en Bakker verzocht om de gemeente te leiden. In afhankelijkheid van de Heer werd begonnen met de vorming van een huisgemeente. Deze ‘Christen-gemeente’ had het verlangen open te staan voor elke christen. Na veel gebed werden statuten opgesteld die werden opgedragen aan de Heer.

Toen de huissamenkomsten startten stelde een ander gezin in de jonge gemeente hún huis beschikbaar om zondagsschool te houden. De kinderen werden met de auto naar de zondagsschool gebracht!

Op de eerste gemeente vergadering, op 31 mei 1985, die werd gehouden in een gehuurd zaaltje van het toenmalige Gemeenschapshuis aan de Sportlaan in Purmerend (later: Buurtcentrum Overwhere), vroeg men zich af of het niet verstandig zou zijn om uit te zien naar een geschikte zaal om samen te komen, waar ook meer ruimte zou zijn voor de zondagsschool. Hier werd voor gebeden. Die avond vroeg broeder de Vries aan de beheerder van het Gemeenschapshuis of dáár geen ruimte beschikbaar was. De beheerder stemde hier in toe met de woorden dat dit voor hem ‘een geschenk uit de hemel was’…..

In de loop der jaren wisselde de samenstelling van de oudstenraad. Op 11 juni 1989 werd broeder J. Zwaan aangesteld en ingezegend als voorganger van de gemeente. Eerst deed hij dit naast  zijn werk, later werd hij fulltime voorganger van de gemeente. In 2003 heeft hij zich vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd teruggetrokken als voorganger.

Nu bestaat het oudstenteam van de gemeente uit Gerdo en Marleen Elzinga (op 18 september 2005 als voorgangerechtpaar ingezegend) en Maarten-Willem en Aliona Broerse (oudstenechtpaar). Het team is op zoek naar uitbreiding.

De Christengemeente Purmerend is in de loop der jaren zeer gezegend en heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De gemeenteleden komen uit de gehele regio en uit de gemeente is een zustergemeente ontstaan in Volendam.

Sinds september 2011 maakt de Christengemeente Purmerend gebruik van Brede School de Kraal in de Weidevenne, waar elke zondag diensten worden gehouden. Ook is er Rock Solid voor tieners en is er crèche en kinderdienst voor verschillende leeftijdsgroepen.