Structuur

De leiding van de gemeente bestaat nu uit twee oudsten(*)-echtparen, door de gemeente aangesteld. Het oudstenteam heeft de dagelijkse leiding over de gemeente, zowel pastoraal en diaconaal als bestuurlijk. Binnen het team is een taakverdeling tot stand gekomen, met deelverantwoordelijkheden.

Het oudstenteam van de Christengemeente Purmerend bestaat uit het echtpaar Gerdo en Marleen Elzinga en het echtpaar Maarten-Willem en Aliona Broerse. Het team is op zoek naar uitbreiding.

Binnen de gemeente kennen we diverse onderdelen. Deze onderdelen beschikken elk over (hoofd)leiding, die weer verantwoording schuldig is aan de deelverantwoordelijke oudste.

Ook kennen we de zogenaamde kringen (geografisch of per doelgroep), de kringen zijn ook open voor belangstellenden. Hier komen mensen in klein verband bijeen met onder andere als doel elkaar te stimuleren en elkaar beter te leren kennen.

Het dagelijks praktisch en geestelijk functioneren van de Christengemeente Purmerend vindt haar basis in de statuten van de Christengemeente te Purmerend, zoals gezonden aan het Kabinet van de Koningin op 18 januari 1985. Hierin wordt onder meer vermeld dat de grondslag voor het functioneren van de gemeente, het onfeilbaar woord van God, de Bijbel, is.

(*) Het begrip “oudsten” komt uit de Bijbel. Zo is in ‘Handelingen 14:23’ te lezen dat in de eerste gemeenten oudsten werden aangesteld voor het dagelijks bestuur.