Informatie ANBI

ANBIDe Christengemeente Purmerend is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dit betekend dat u uw gift aan de Christengemeente Purmerend kunt aftrekken van de belasting. Ten behoeve van de ANBI zijn wij verplicht een aantal gegevens te publiceren op onze website:

1. Naam en adres van de instelling

Postadres:

Christengemeente Purmerend
Westland 2 1447 BA PURMEREND

De Christengemeente Purmerend valt onder de groepsbeschikking van de overkoepelende organisatie VPE. Bij de belastingdienst staat de VPE ingeschreven als VERENIGDE PINKSTER- EN EVANGELIE GEMEENTEN te URK.

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Instelling: GROEPSBESCHIKKING VERENIGDE PINKSTER- EN EVANGELIEGEMEENTEN

Vestigingsplaats: Urk

RSIN: 8109.08. 463

2. Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan

In 1985 is in de statuten van de gemeente als doel het volgende vastgelegd:

De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord en naar Bijbelse orde, de gelovigen in Christus samen te voegen door hen op hun belijdenis te dopen door onderdompeling naar des Heren bevel.

Zij tracht dit doel te bereiken door :

  • de prediking van het volle evangelie aan alle mensen, al naar dat tijd en gelegenheid zich daartoe voordoen;
  • onderlinge samenkomsten en bidstonden, benevens alles wat strekken kan tot onderlinge stichting en terechtwijzing;
  • het geven van godsdienstonderwijs, opvoeding der jeugd door middel van zondagsschool en bijbelstudies;
  • het uitgeven van geschriften;
  • het verlenen van pastorale zorg;
  • alle andere wettige en passende middelen.

Gods’ onfeilbaar woord, de Bijbel, is de grondslag voor het bestuur en het functioneren van de gemeente.

Het volledige beleidsplan kunt u hier downloaden Beleidsplan CGP 2013-2015

3. Bestuurders

De Christengemeente Purmerend wordt bestuurd door het oudstenteam.

Het oudstenteam werkt op basis van vrijwilligerswerk. De bestuurders ontvangen enkel een jaarlijkse onkosten vergoeding.

De voorganger van de Christengemeente is parttime in dienst en ontvangt een inkomen volgens de CAO zorg en welzijn.