Foto_Jozef-en-Maria

December is de maand van drukte, voor sommige mensen zelfs stress en niet te vergeten kou, griep en donkere dagen. Maar in de maand december zoeken we ook elkaar op, vrienden en familie, het is een maand van gezelligheid. We herdenken ook het begin. Het begin van God’s geweldige plan voor u en voor mij, voor de hele wereld.

1 Joh. 2:1-2: Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Ik moet denken aan de preek van Alex Didden. Hij vertelde hoe God een plan heeft voor een ieder van ons. Hoe God het einde kent van ons verhaal nog voor dat het begint. Hij weet hoe ons leven verloopt, kent de keuzes die wij gaan maken, de verkeerde keuzes, en toch kan Hij alles mee laten werken ten goede. Als we Hem maar oprecht zoeken en willen betrekken in ons leven.

God kende Maria en Jozef, hij wist allang al voor de geboorte van Jezus wat er zou gaan gebeuren, hoe Jezus aan het kruis zou komen te overlijden. God had een plan. En wat voor één! In ogen van mensen misschien totaal belachelijk, de Zoon van God die als baby naar de aarde komt, aan het kruis stierf en weer opstond om ons daarmee allemaal te verlossen van de fouten die we gemaakt hebben. Hadden Maria en Jozef dit allemaal kunnen bedenken van tevoren? Nee, zij volgden God, hoe vreemd het hen wellicht ook wel leek. Ze vertrouwden op God en op het plan dat Hij voor hen had.

Kerst is voor mij dit jaar een verhaal van hoe twee mensen hun vertrouwen in God stelden, God volgden in het plan voor hun leven (hoe gek het soms misschien ook leek) en daardoor een klein schakeltje mochten zijn in Gods verlossingsplan voor de hele wereld. Kerst is stil staan bij God’s genade voor mij, de wetenschap dat ook ik een pleitbezorger heb als ik een fout maak. Het is weten dat God ook een plan voor mijn leven heeft…

Annelot