Foto_Brede-smalle-pad

2 Kor. 13:11 Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. (HSV) 2 Kor. 13:11 Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.(NBV)

Als ik dit schrijf heb ik net een boek over Nehemia gelezen. Een roman, waarin de geschiedenis van Nehemia tot leven komt. Wat terug komt is, dat God genadig is als zijn volk zich bekeert van hun zonde en zich toewijdt aan Hem. Je leest dat in Nehemia 9 en 10: zondebesef, bekering en het voornemen om anders te gaan leven, naar de wil van God.

Zelf worstel ik daar nog wel eens mee. Wanneer leef je nou naar de wil van God? Als je elke zondag naar de kerk gaat? Als je elke dag in de Bijbel leest? Als je elke dag bidt? Of gaat het om andere dingen? Nahum 6:8 zegt: Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat lijkt duidelijk. Recht doen, barmhartigheid, goedheid en genade lief hebben en toegewijd wandelen met God.

Toegewijd wandelen met God…. Dat woordje toewijding prikkelt. Toewijding is enthousiasme, bezieling, ijver, inzet. In toewijding zit ‘je wijden aan’, zoals een priester wordt gewijd in zijn roeping. Dat heeft ook alles te maken met een heilig leven leiden, met levensheiliging. Romeinen 6 : 22 zegt: Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

Als je Jezus leert kennen, mag je gaan wandelen met Hem. Tijdens die wandeling mag je jezelf ontwikkelen, mag je groeien. Als je dat serieus neemt, zal die groei te zien zijn, zal jouw ontwikkeling te zien zijn. Dat is een proces. Tijdens je wandeling met God , in jouw eigen leven, neem je stappen, die leiden tot geestelijke groei.

Tijdens de nacht van gebed werd door vervolgde Christenen gezegd: ‘Wij bidden voor jullie, in het westen, want in jullie wereld is zoveel verleiding.

Wij bidden dat jullie staande blijven’. Ik herken dat wel. Er zijn zo veel verleidingen, soms is het moeilijk om je weg met Jezus te blijven gaan en te kiezen voor de smalle weg, in plaats van die brede weg, waar veel meer ruimte is om te doen wat jij wilt en wat jou goed lijkt om te doen.
Dit is de tijd van de generatie Z. Daarin staat de Z voor ‘zelf’. Deze generatie kan alles zelf. Informatie opzoeken, informatie uitwisselen, je eigen wereld creëren. En voorgaande generaties moeten mee, anders verlies je de verbinding met de maatschappij anno 2016. Doordat er zo veel informatie beschikbaar is, zijn er ook zo veel geluiden, stemmen en leerstellingen beschikbaar. Ook met betrekking tot het evangelie, ook met betrekking tot de Bijbel. Er ontstaat een soort Evangelische FEBO. Wat je niet lekker vindt laat je liggen, maar wat je wel aanstaat kies je uit en consumeer je. En zo kan je je eigen evangelische wereld creëren, die past bij jouw leefwereld en bij jouw weg.

Ik heb de behoefte om een oproep te doen om terug te gaan naar de basis. Naar het Woord van God. Kees Goedhart heeft dat kennelijk al veel eerder begrepen, toen hij zijn studieboek ‘Terug naar de basis’ schreef. Terug naar de basis. Terug naar Jezus Christus, voor ons gekruisigd. Terug naar Jezus op de troon en niet ik. Terug naar wat Jezus van mij vraagt. Terug naar recht doen (dus niet krom). Terug naar barmhartigheid, genade en goedheid, terug naar toegewijd wandelen met God. Met enthousiasme, ijver, bezieling. Aan God dienstbaar (in plaats van dat God dienstbaar moet zijn aan ons), vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven.

Laten wij daar met elkaar over nadenken, als we de komende weken misschien wat vaker vrij zijn in de vakantieperiode. Ook ik wil mijn leven beteren, mij laten aansporen door het woord van God. En de God van de liefde en de vrede zal met U zijn! Fijne vakantie!

Gerdo