1 Timotheüs 6
11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.
12. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Op 7 februari sprak ik over 1 Timoteus 6. Om met Johan Cruijff te spreken: ‘Elk nadeel hep se foordeel’. Het was geen preek in de zaal, maar je kunt het terug kijken op YouTube als je het gemist hebt.
Aan vers 11 en 12 (hierboven) gaan de verzen 3 t/m 10 vooraf, die gingen over dwaalleraars en hebzucht. Paulus waarschuwt hiervoor uitgebreid en zegt dan: Jij, mens die God toebehoort, Kind van God, ontvlucht deze dingen.
Jaag juist gerechtigheid na, de vrucht van God (van de Geest), geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Hele duidelijke instructies: ontvlucht bepaalde dingen en jaag bepaalde dingen na. Duidelijker kan het bijna niet.
Kennelijk zit daar ook een tegenstelling in, tussen dat wat je moet ontvluchten en dat wat je moet zoeken. Bij dwaalleraars en hebzucht hoort kennelijk onrecht, de vrucht van het menselijke, ongeloof, liefdeloosheid, opgeven en hardheid. Daarmee heb je ook weer een toetssteen in de hand waarmee je dwaalleraars kunt herkennen.
Wij krijgen dus de opdracht om de andere kant te zoeken. Om te leven in geloof, te staan voor het recht, liefdevol te zijn, vol te houden en zachtmoedigheid te laten zien.

Vol houden. Als iets toepasselijk is in deze tijd, dan is het dat werkwoord. Volhouden. Niemand zegt dat het makkelijk is. Niemand zegt dat dit zonder slag of stoot gaat. In vers 12 spreekt Paulus immers ook over een strijd. Het is wel een goede strijd, maar toch, het is een strijd.
Strijd de goede strijd van het geloof. Houd vol, als kind van God in deze tijd. Blijf je vertrouwen op Hem stellen. In Mattheüs 11:28 zegt Jezus:

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

In de nieuwsberichten en in talkshows hoor ik veel over depressie, hopeloosheid, gebrek aan vooruitzichten, vooral onder jongeren. Wat we daar ook van vinden, hun gevoel daarin is een realiteit. Dat kunnen wij niet wegwuiven of kleiner maken dan het voelt. We kunnen wel een antwoord bieden. Jezus zegt: Ik zal je rust geven. Wie met Jezus samen de last gaat dragen zal rust vinden voor zijn of haar ziel.
Ik vind dat zo’n mooie uitspraak. Rust voor je ziel. En geloof me, er zijn zoveel mensen die daar naar snakken. Naar even niet meer nadenken. Naar even niet meer bezig zijn met ‘het op te lossen’. Naar even los zijn van de omstandigheden. Er is maar één oplossing. Kom naar Mij toe, zegt Jezus.

De strijd zal misschien blijven. Maar als je leeft in Geloof, als je samen optrekt met Jezus, dan voer je de goede strijd.  De strijd van het geloof. En al wandelend grijp je naar het eeuwige leven waar je voor geroepen bent.
Laten we samen volhouden. Laten we samen het recht zoeken, in geloof vooruit gaan, elkaar en de mensen om ons heen liefde geven en de ander in zachtmoedigheid ontmoeten.

Gerdo