Blog-foto_Koningsdag

Op de laatste zondag van maart had ik het over de Lion King. Misschien hebt u daar met gemengde gevoelens naar geluisterd, maar ik eindigde bij de Koning der Koningen, de Leeuw van Juda.

Misschien dat ik daardoor in gedachten terecht kwam bij Koningsdag. Ik kan er nog steeds niet aan wennen, aan dat woord. Koningsdag. Na 3 Koninginnen (waarvan ik er twee heb meegemaakt) is het woord Koninginnedag zo ingeburgerd, dat ik 9 van de 10 keer de vergissing maak om geen Koningsdag te zeggen maar Koninginnedag.

Op zich is dat vreemd, want zo lang ik leef ben ik opgevoed en opgegroeid in de Christelijke tradities. De term ‘Koning’ zou minstens net zo ingeburgerd moeten zijn. Jezus is immers onze Koning. Elke dag is Koningsdag!

Dat vindt u misschien wat vergezocht, ‘elke dag is Koningsdag’. Koningsdag is immers de dag waarop we de verjaardag van de koning vieren, de dag waarop we stil staan bij het leven van onze koning, hem ontvangen, hem cadeaus geven, het is de dag waarop hij zich onder de mensen begeeft en hij met zijn volk zijn leven viert.

Tja, dan is het misschien zo gek nog niet om te zeggen dat het elke dag Koningsdag is. Elke dag mogen wij stil staan bij het leven van Koning Jezus. Elke dag mogen wij Hem ontvangen en verwelkomen, in ons leven, in ons huis. Elke dag mogen wij als cadeau ons hart aan hem geven. Elke dag begeeft hij zich onder zijn volk en mogen wij met hem zijn leven vieren. Elke dag is Koningsdag!

Misschien beseffen wij dat wel te weinig. Je leeft je leventje niet zo maar. Je leeft je leven met Jezus. Hij geeft inhoud, richting, zin aan je leven. Hij geeft betekenis aan ons leven. Elke dag mogen wij ons leven leven met Hem. Er gaat geen dag voorbij zonder dat Hij naast ons wil staan.

In Lukas 1:33 zegt de Engel Gabriel tegen Maria, nog voordat Jezus is geboren: Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Nog voordat Jezus werd geboren was al bekend wie Hij zou zijn.

Maar wat maakt nou een Koning groot? Waardoor ben je een groot staatsman, of een groot leider? Jezus is hierin het voorbeeld. Pauls zegt in 1 Timoteus 1 vanaf vers 12: 12Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen,13hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.14Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten.15Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste,16en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.17Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

De kern van het Koningschap van Jezus is genade. Dat maakt hem een grote Koning, dat maakt hem een grote leider! Paulus vertelt dat hij eerst niets van Jezus moest hebben, dat hij Jezus vervolgde, bespotte, beschimpte. Het gevolg daarvan was niet, dat Jezus zei: ‘hij bekijkt het maar, hij had het kunnen weten, maar hij heeft niet geluisterd’. Hij liet Paulus niet in zijn sop gaar koken. Hij sprak Paulus aan en Paulus luisterde.

Paulus vertelt dat zijn Heer hem ‘genade in overvloed heeft geschonken’. En daarbij nog geloof en liefde. Jezus heeft Paulus vergeven, omdat hij niet wist wat hij deed. Jezus heeft zich over Paulus ontfermd.

Dat maakt dat Jezus een geweldige Koning is. Als je kiest om bij hem te komen (want die keuze laat hij aan jou), als je je aangesproken weet door Jezus, dan staat Hij op je te wachten. Hij ontfermt zich over je, vergeeft je, schenkt je genade en geeft je geloof en liefde.

Dat is nog eens een Koning. Een Koning die je kan wegvagen, maar die je genade geeft. Hij is nog meer dan dat. De Bijbel zegt dat Hij onze pleitbezorger bij de Vader is (1 Joh, 2:1), Hij pleit voor ons, Hij neemt het voor ons op!

Paulus eindigt met: 17Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

Elke dag is Koningsdag! Kom naar de Koning!

Gerdo