Als tieners kwamen Marleen en ik al op de Pinksterconferentie van Opwekking. Dat was nog in Vierhouten. Wat hebben we er leuke herinneringen aan!
Marleen ging met een vriendin toen ze mij nog niet kende, ik ging met vrienden (op de brommer…). Met 4 jongens in een bungalowtent, waarbij de tomatensoep aan het dak van de tent zat, toen iemand de pan uit zijn handen liet vallen….
En toen we verkering hadden, maakten we het samen mee. In een jeugdgroep, maar toch ook een heel weekend bij elkaar, zonder ouders. Het waren de momenten dat we ook samen opgroeiden met de Heer, diensten bezochten, keuzes maakten.
Jarenlang zijn we later met tieners en jeugd naar de Pinksterconferentie in de Flevopolder geweest, zoals anderen dat nu doen vanuit de Christengemeente Purmerend en Volendam. We geloven dat dit belangrijk is. Het zijn kostbare momenten, waar (jonge) mensen gevormd en gevoed (kunnen) worden, ervaren dat de Heer dichtbij is en dat ze niet alleen staan als Christen in deze tijd, in deze maatschappij.
Maar het wordt ook weer dinsdag. De dinsdag na de Pinksterconferentie….

Met de discipelen was het misschien niet heel anders. Wat hadden ze een mooie momenten met Jezus meegemaakt. Maar na de dood van Jezus waren ze ontredderd, alleen, uit het veld geslagen. Tot Hij opstond uit de dood en ze Hem ontmoetten. Levend, opgestaan uit de dood. Jezus Overwinnaar!
En toen kwam het moment van de Hemelvaart. Weer hadden ze na de opstanding prachtige momenten met Jezus gehad. En toch: na de Hemelvaart waren ze wéér alleen. In afwachting van wat zou komen.
Had Jezus niet gezegd dat de Heilige Geest zou komen?
En die kwam! De volgelingen van Jezus werden vervuld met de Heilige Geest. Gods’ Geest kwam binnen, het willen, denken en voelen van God in ons.

Het moment van de uitstorting van de Heilige Geest was overweldigend. Handelingen 2:2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Maar dat niet alleen: er kwam vrijmoedigheid, het vermogen om te (s)preken met autoriteit, waarop duizenden zich bekeerden.

Dat moment, het moment van de uitstorting van de Heilige Geest, Pinksteren, het ging voorbij, net zoals de Pinksterconferentie voorbij zal gaan. Maar de gevolgen van Pinksteren waren blijvend, zoals ook bij ons de gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest blijvend zullen zijn. Jezus zegt zelf in Handelingen 1 (vers 8) “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” En 2 Timotheüs 1:7 zegt:
“Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.”

De komst van de Heilige Geest in ons leven betekent nieuwe kracht, moed om te getuigen, liefde en bezonnenheid. Het Pinksterfeest is geen ervaringsmoment, of een feel-good moment. Het Pinksterfeest mag blijvende verandering brengen, blijvende kracht, vorming, voeding, liefde en bezonnenheid.
Ik las op de website van Open Doors:
Zondag 4 juni 2023 is de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Traditiegetrouw is de eerste zondag na Pinksteren de Zondag voor de Vervolgde Kerk, want na de uitstorting van de Heilige Geest begon ook de vervolging.
“Na de uitstorting van de Heilige Geest begon ook de vervolging…..”
De Heilige Geest geeft juist kracht om moeilijke momenten aan te kunnen. Het is de aanwezigheid van God in je leven door de Heilige Geest, die maakt dat je kracht krijgt om door te gaan. Ook op de dinsdag na Pinksteren!

Gerdo