Foto_Omkijken

Vindt u dat ook wel eens een dilemma? Moet ik nou omkijken, terugblikken, of moet ik mijn oog richten op de toekomst. Als ik dit schrijf gaan we naar het einde van februari en schrijf ik een stukje voor de maand die gaat komen, maart. Op 1 maart begint de 40 dagen tijd, de aanloop naar het Paasfeest. Als u de 40 dagen kalender heeft gekocht, dan weet u dat dit een tijd van bezinning is. Een tijd om na te denken over God, over Jezus, over je relatie met God. Soms kan terugblikken goed zijn. Ik doe dat in dit stukje wel. Ik kijk terug naar wat God op zondagochtend heeft gesproken in de afgelopen tijd.

* Op zondag 29 januari sprak Jan Zwart. Hij sprak over de eerste liefde. Weet u het nog? BBD. Bedenk (van welke hoogte je komt), Breek (met hoe het nu is) en Doe (weer als vroeger). (Openbaring 2:17) Hij beschreef zijn ervaring als piloot: als je aan het begin van je reis 1 graad afwijkt van je koers, dan levert dat op een reisafstand van 60 mijl (100 km) een afwijking op ten opzichte van je plaats van bestemming van 1800 meter! Met andere woorden: een kleine afwijking kan grote gevolgen hebben. Hij zei: komen er stromen van levend water naar buiten, of komt er vuil water naar binnen? * Op zondag 5 februari sprak Alex Didden. Hij sprak over het vuur op het altaar. God geeft het, maar wij moeten het brandende houden. De oproep was: houd het vuur brandend! God is in ons door zijn Geest! Hij sprak ook over vreemd vuur op het altaar. Ga zelf geen vuur maken, dat is vreemd vuur. God geeft het vuur. (Leviticus 6:813 en 10:12) * Op zondag 12 februari sprak Arie Jan Mulder. Over het Onze Vader, over bidden (in Lukas 11), over de diepere betekenis daarvan. Het begint met relatie (Vader). Centraal staat God. Laat zijn naam geheiligd worden, laat zijn koninkrijk komen, laat zijn wil geschieden. Het Onze Vader gaat over ons, we zijn deel van een groter geheel. Het gaat over samen leven delen. Over gericht zijn op de ander. Niet over wat jij kan ontvangen, maar over wat jij kunt delen en geven, namelijk stromen van levend water. * Op 20 februari mocht ik spreken. Over het liefhebben van je naaste als jezelf.

Wat mij opvalt is het volgende: Ik zie een oproep van God aan de gemeente om jezelf te onderzoeken. God geeft advies. BBD, bekeer je en doe weer als vroeger. Wijk geen graad af van de koers die God geeft. Laat stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Houd het vuur dat God ontstoken heeft brandend in je eigen geestelijk leven en breng geen vreemd vuur op het altaar. Houd je relatie met God in stand, zet Hem op de eerste plaats. Wees gericht op de ander, besef dat jij deel bent van een groter geheel, leef niet voor jezelf. Liefhebben van de ander en lief hebben van jezelf gaat hand in hand. Laat er balans in zijn. Niet alleen maar gericht op de ander, maar ook niet alleen op jezelf. Onderwerp je eigen menselijke wil aan die van God. Bekleed je met Christus, dat is je identiteit. Leef vanuit die identiteit.

Voor de ene is dit niets nieuws. Voor de ander is het wel nieuw. Voor de ene is het een strijd. Voor de ander is het te ingewikkeld, die schuift het voor zich uit. Ik geloof dat deze dingen cruciaal zijn voor je geestelijk leven en voor de gemeente. God reikt ze niet voor niets aan. Ik ben altijd voorzichtig in mijn uitlatingen, wil niemand voor het hoofd stoten. Maar ik geloof dat de gemeente zich niet kan ontwikkelen als individuele kinderen van God in de gemeente niet de juiste keuzes maken. En geloof me, als ik naar de gemeente wijs, wijzen er 3 vingers van mijn hand naar mijzelf.

BBD. Bouw aan je relatie met God. Laat zijn Geest toe. Leef je leven niet voor jezelf, wees gericht op de ander. Zorg voor jezelf, maar zorg ook voor je naaste. Als we hier over nadenken, als we in de spiegel durven te kijken en als we onze wil om te veranderen uitspreken naar God en de daad bij het woord voegen, dan zullen wij een bijzondere 40 dagen tijd hebben en een bijzonder Paasfeest beleven. Vooruit kijken dus!

Gerdo