Foto_Generaties_David-Salomo

Het thema van de jaarlijkse Pinkterconferentie van Opwekking was: ‘Samen – God verbindt generaties’. Als rode draad liep dit thema door de conferentie, met voor mij als hoogtepunt de boodschap die werd gebracht door Henk Stoorvogel. Deze preek hebben wij ook op 1e Pinksterdag live tijdens de dienst in Purmerend mee gekeken via een livestream-verbinding via het internet.

Hij sprak over de David generatie en de Salomo generatie. De David generatie, die bestaat uit bouwers en voorbereiders. David maakte de plannen voor de tempel, maar bouwde de tempel niet zelf. De David generatie bereidt voor, brengt de volgende generatie in positie, stimuleert hen en nodigt hen uit om het werk op te pakken. Maar, zoals David in de herfst van zijn leven, mag de David generatie ook een droom hebben voor de toekomst.

Salomo mocht de plannen van David uitvoeren. Hij bouwde verder op de voorbereidingen van David. Hij kon alles krijgen wat hij wilde van God, maar hij vroeg om wijsheid. Daarmee kon hij verder bouwen. Kenmerk van de Salomo generatie is het besef van het feit dat je een ‘opvolger’ bent. Salomo was niet alleen de zoon van David, niet alleen de prins in het paleis, hij had het besef dat hij de opvolger was van zijn vader, de opvolger die verder zou gaan met het uitvoeren van het werk van God.

Toen ik hierover nadacht, ontdekte ik dat dit een terugkerend patroon is. Ik ben inmiddels 52 jaar. Ooit was ik een jonge hond van de Salomo generatie en kreeg ik de ruimte van de toenmalige David generatie om te groeien en te leren. Ik heb aan de tieners en jeugd verteld dat ik rond mijn 15e levensjaar naar voren ben gegaan op de Pinksterconferentie, toen nog in Vierhouten, en tegen de Heer heb gezegd dat ik Hem wilde dienen. Toen wij getrouwd waren en in Purmerend in de gemeente kwamen, bijna 30 jaar geleden, hadden we het besef dat we naast Jan Zwaan wilden staan, dat we hem wilden ondersteunen in zijn bediening. Misschien wel onbewust hadden we het besef dat we ‘opvolgers’ waren. Niet letterlijk als voorgangers, maar wel als opvolgers van de volgende generatie, bestemd om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God.

Ik denk dat ik nu tot de David generatie behoor. Ik voel me nog wel jong, maar ik ben het niet meer… Dat heb ik zeker tijdens de Pinksterconferentie gevoeld, toen we op pad waren met 33 jonge mensen tussen 11 en 34 jaar! Wetende dat ik tot de David generatie behoor, weet ik ook wat mijn taak is. In de eerste plaats: een droom hebben. Een droom voor de Christengemeente Purmerend, een droom voor de volgende generatie. Heer, welke dromen legt U in mijn hart, voor de gemeente en voor de volgende generatie? In de tweede plaats: voorbereiden, de volgende generatie in positie brengen, hen stimuleren om het werk op te pakken.

Met het laatste hebben we een start gemaakt op de groeigroep. Maar ook door jonge mensen in de gemeente te vragen om mee te doen.

Tot welke generatie hoort u? Tot welke generatie hoor jij? Ben je een David, die een droom heeft voor de volgende generatie en zijn kennis en ervaring overdraagt op de volgende generatie? Of ben je een Salomo, die God vraagt om wijsheid in het besef dat hij een opvolger is, die de bouw van het Koninkrijk van God zal overnemen? Die wijsheid vraagt aan God om zijn/haar taak op te pakken?

Als team ervaren we dat 2015 een jaar is dat anders is dan voorgaande jaren. Hopelijk merkt u dat ook. Achter de schermen gebeurt er van alles in de gemeente. Maar ook voor ieder zichtbaar gebeuren bijzondere dingen: dopelingen, gebedsverhoringen, bescherming, oplossing! Hosea 6 vers 3 zegt: ‘Dan zullen wij Hem kennen, ernaar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal Hij komen, Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt’.

Deze tijd voelt al de lente. Laten we doorgaan om de Heer te zoeken. Hem vragen welke dromen we uit Zijn hand mogen ontvangen. Hem vragen hoe wij opvolgers kunnen zijn. De komende tijd, de tijd van de zomervakantie mag misschien een tijd van bezinning zijn!

Gerdo