Handelingen 4
8. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! 9. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, 10. laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.

Kort geleden werd ik geraakt door een lied tijdens de dienst. Het was Opwekking 850, het lied heet ‘het komt door Zijn Naam’. Ik heb er wat onderzoek naar gedaan en deel dat graag met jullie.
Het lied is gebaseerd op bovenstaande tekst uit Handelingen 4, waar Petrus verantwoording aflegt over de genezing van een kreupele man bij de ingang van de tempel. Eerder zegt Petrus daarover tegen de mensen die er bij staan (Handelingen 3:12) “Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt?”
Wat sta je nou naar ons te kijken, alsof wij dit door onze eigen kracht of Godsvrucht hebben bewerkstelligd…
Ik vind dat bijzonder. Voor zover ik het kan zien is dit het eerste wonder dat door de handen van de apostelen plaats vindt, nadat Jezus naar de hemel is opgevaren. En het eerste wat Petrus daarover zegt, als hij reageert op de mensen om hem heen is dit. ‘Je denkt tocht niet dat dit onze kracht was?’.
Petrus is impulsief. We noemen hem haantje de voorste. Maar dit is het eerste wat in hem opkomt. Het is niet onze kracht. Het is de naam van Jezus.
En dat is ook wat hij herhaalt als hij op het matje moet komen bij de religieuze machthebbers.
Ik zie een diepe overtuiging, een groot geloof, weten wie Jezus is en wat Hij doet. Maar ook: weten wie je zelf bent. Kind van God, gered, geliefd, gewild, gezegend. Maar niet bij machte zelf iets te bewerken door ‘eigen kracht of Godsvrucht’. Het is de naam van Jezus die verandering brengt.
Niet de naam van Petrus, niet de naam van Johannes, niet de naam van Gerdo, niet de naam van Karim, niet de naam van welke prediker dan ook. Het is de naam van Jezus.

Wat is het belangrijk te weten in wie wij geloven.
“het wonder van Gods grote daden in mensenlevens, dat komt door Zijn Naam. En dat we leven door de kracht van vergeving, herstel en genezing dat komt door Zijn Naam.” (Opwekking 850)
Toen ik het hoorde tijdens de dienst, toen ik het meezong, realiseerde ik wat ik zong en werd vervuld met een grote dankbaarheid en een groot besef van de waarheid van dit lied. Alsof de Heilige Geest je weer even bij de les roept. Alsof je ineens weer bepaald wordt bij de waarheid.
Want dat is het. Het is waarheid. Hij is Waarheid. Hij is de Weg. Hij is het leven.
Toen ik dit stukje schreef moest ik denken aan een ander lied. Heel oud, maar nog steeds actueel…
Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein:
Tel uw zegeningen, een voor een. Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Wat heeft de Naam van Jezus in jouw leven bewerkt? Zie je het nog?
Tel je de zegeningen nog? Zie je ze nog?
Ik weet zeker dat je zegeningen kan benoemen die de Naam van Jezus in jouw leven heeft bewerkt. Misschien mooi om ze te delen!
Laat het een voedingsbodem van geloof zijn voor zaken waar nog verandering nodig is:
Wij proclameren uw naam over hopeloosheid, over ongerechtigheid, over ziekte en dood. We proclameren uw naam over twijfel en angst, over zorgen en verdriet, over mensen in nood. En we bidden in uw naam om herstel en genezing, om de dag van bevrijding, om voorziening telkens weer. Heer, wij  bidden in uw naam om geduld en vertrouwen, om geloof in het leven, om uw vrijheid meer en meer. (Opwekking 850).

Een goed begin van het laatste deel van 2023!

Gerdo