Psalm 40:4 uit de Basis Bijbel:
En Hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken.
Iedereen die hoort wat God heeft gedaan,
zal ontzag voor Hem krijgen en op Hem gaan vertrouwen.

Elk jaar buigen wij ons in de maanden oktober/november samen over het nieuwe motto voor het jaar dat gaat komen. Een motto is een uitdrukking of een zin die in het kort de bedoeling van iets aanduidt.
Voor ons is het belangrijk, dat het motto van de Christengemeente Purmerend de bedoeling van God voor 2019 aanduidt.
Gods’ Woord, de Bijbel, staat vol met de bedoeling van God. Maar welke tekst wil God nou aanreiken voor 2019, wat is Zijn bedoeling voor de gemeente voor het nieuwe jaar, voor de gemeente?
In dit vers uit Psalm 40 staat heel veel:

  • Een nieuw lied – iets nieuws.
  • Om God te danken – dankbaarheid.
  • In dat lied is te horen wat God heeft gedaan – getuigen.
  • Daardoor zullen mensen ontzag voor Hem krijgen en op Hem gaan vertrouwen – mensen reageren op het nieuwe lied.

Hoewel hier wordt gesproken over een nieuw lied, geloof ik dat het verder gaat dan een nieuw lied. Het gaat volgens mij ook over iets nieuws, over nieuwe dingen. Misschien in je leven, misschien in je relatie met God, in de gemeente.
Hoe het ook zal zijn: het is God die het geeft. Er staat immers: ‘Hij gaf mij een nieuw lied.
Om eerlijk te zijn: de aanleiding voor dit motto wasmijn overdenking of in 2019 alles weer hetzelfde liedje zou zijn. Die term, ‘hetzelfde liedje’, heeft iets negatiefs in zich in ons taalgebruik. Zoiets van ‘alles blijft bij het oude’ of ‘daar gaan we weer’ of ‘er verandert ook nooit wat’.
Toen ik op zoek ging naar wat de Bijbel daar over zegt, kwam ik bij ons nieuwe motto terecht. David is als Psalmdichter aan het woord. Hij schetst dat er verandering is gekomen in zijn situatie: Toen trok Hij me uit de put, Hij haalde me uit het moeras van ellende. Hij zette mijn voeten weer op stevige bodem. Hij gaf me vaste grond onder de voeten.

Hoezo hetzelfde liedje? God grijpt in, God geeft verandering, God geeft vernieuwing! Hij zet je voeten weer op een rots, vaste grond onder de voeten! God is een God van vernieuwing. Zelfs als je stil lijkt te staan is God op de achtergrond bezig met de uitvoering van Zijn plannen en wordt je voorbereid op wat gaat komen. God is er altijd en zal er altijd zijn.
Laten we ons voorbereiden op wat gaat komen. God geeft een nieuw lied. Het zal niet meer hetzelfde liedje zijn!
Het zal vernieuwing zijn waarvoor we God dankbaar zullen zijn.
Het zal vernieuwing zijn waar we niet over kunnen zwijgen. Zoals David het uitzong, zullen ook wij er over spreken. En dat zal effect hebben.

Ik weet niet wat ons te wachten staat, maar ik weet wel dat ik me wil open stellen voor wat God wil doen, voor wat God gaat doen.
Ik geloof dat Hij ons een nieuw lied zal geven. Dat Hij dingen zal doen waar wij over zullen jubelen en juichen. Waar we God voor zullen danken. Dingen waardoor mensen ontzag voor Hem krijgen en op Hem gaan vertrouwen. Ik ben benieuwd!

Gerdo