Waarom zou je eigenlijk in de Bijbel willen lezen?

De Bijbel is één van de manieren waarop God met de mensen wil praten.
God laat zijn plannen er in zien, God laat zien wat Hij fijn vindt, God laat zien wat Hij niet fijn vindt, God laat zien hoe Hij is, God laat zien wat zijn regels zijn, dat soort dingen kan je allemaal in de Bijbel vinden. Je leert God dus kennen door de Bijbel.
Onze broeder Olof heeft op de ontmoetingsavond uitgelegd dat profetieën in Daniel over de geboorte van Jezus en over verschillende wereldordes door de eeuwen heen, tot op de dag zijn uitgekomen. Dat laat zien hoe bijzonder de boeken in de Bijbel zijn. Het laat zien dat God doet wat Hij zegt. En het laat zien dat wat Hij zegt ook zal gebeuren. Ook wat nog staat te gebeuren.

Denk dus niet dat de Bijbel een oud en stoffig boek is voor oude mensen. De Bijbel is een boek dat uit verschillende delen bestaat die al eeuwen oud zijn, maar het gaat ook over ons, over hier en nu, juist ook omdat God nog steeds met ons wil praten.

Ik ben enthousiast over de Bijbel. Telkens weer kom ik teksten tegen die ik bijzonder vind. En vaak ook op momenten dat ik ze nodig heb.
Ik zei dus: Je leert God kennen door de Bijbel. De dichter van Psalm 119 zegt het heel mooi in vers 105: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
In je eigen huis weet je vaak heel goed de weg. Als je ’s-nachts in het donker naar de wc moet, dan kan je dat prima in het donker zonder ergens tegen aan te lopen.

Maar als er iets verandert, wordt het anders. Ik was met een klusje bezig en ik had wat spullen op de overloop laten staan. Toen ik in de vroege ochtend in het donker naar de wc ging en naar mijn werkkamertje, liep ik er precies tegen aan, want ik verwachtte niet dat er iets stond. Dan is een lampje best handig….
Zo is het Woord van God ook: het is een lamp voor je voet en een licht op je pad. Gods woorden zijn je wegwijzer op je levenspad. Ze helpen je om niet verkeerd te lopen en ze helpen je om niet te struikelen of je niet te bezeren door ergens tegen aan te stoten.

Onze kerk bestaat uit verschillende generaties, ik denk dat er zeker 4 generaties in de kerk zijn. 4 generaties die allemaal geloven in God en die allemaal zijn gekomen en gebleven en die allemaal de Bijbel lezen of zullen gaan lezen.
Dat heeft ook te maken met God zelf: die is gisteren, vandaag en morgen dezelfde  (Hebr. 13:8). Psalm 119:90 zegt het zo mooi: Uw trouw duurt van generatie op generatie; U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan.

Het zou mooi zijn als je al op jonge leeftijd leert om de Bijbel te lezen. Ik zie dat ook gebeuren in de kinderdiensten. Als ik even de koffieruimte binnen loop voordat de dienst begint, dan zie ik een grote tafel en bij elke stoel ligt de Bijbel klaar, Het Boek. Ik vind dat mooi om te zien.
Ik begon niet toevallig over generaties. Ik las een mooie tekst in Deuteronomium 4:9:  Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht, dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken…
Opa’s en oma’s en vaders en moeders hebben de taak om de dingen die zij hebben geleerd van God en over God of die zij hebben meegemaakt met God, door te geven aan de volgende generaties.
Deuteronomium 11 zegt: 18. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 19. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; 20. en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, 21. opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat.

Dit gaat over de regels van God. Leer ze aan je kinderen door er over te spreken.
Heb het er over. Ook als het ingewikkeld is. Ook als zij het niet leuk vinden.
Het is jouw taak als ouder.
Waar? Thuis en onderweg. Dus eigenlijk overal.
Wanneer? Als je gaat slapen en als je opstaat. Dus eigenlijk altijd.
Over God en over zijn regels praten is dus een doorlopend iets, waar je altijd mee bezig mag zijn. Om te weten waar je het over hebt.
Het betekent niet dat je alles moet weten, want je kan ook samen uitzoeken wat God zegt over sommige dingen. Je kunt ook samen naar Jezus gaan voor antwoorden. Ook Hij is het Woord, zegt Johannes 1.
God praat ook met ons door Jezus. Jezus leert ons lessen, Jezus geeft voorbeelden, Jezus deelt wijsheid. En die woorden en Jezus als voorbeeld van Jezus staan natuurlijk weer in de Bijbel.

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. (1 Korinthe 3:11).

Met de Bijbel in de hand kan je daarop bouwen aan het huis van je leven. Doen!

Gerdo