Als ik begin te schrijven moet ik denken aan een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer (880) en later uitgebracht door Opwekking (377). De tekst is van Jacqueline van der Waals (1868-1922), een Nederlandse dichteres, schrijfster, vertaalster en lerares. De bekende tekst is als volgt:

Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

“Jaqueline van der Waals werd geboren als dochter van J.D. van der Waals en Anne Madeleine Smit. J.D. van der Waals was een wereldberoemd natuurkundige en Nobelprijswinnaar, naar wie de Vanderwaalskrachten zijn genoemd. Hij was zeer gesloten en behalve in zijn gedichten en brieven uitte hij zich moeilijk. Na de dood van zijn vrouw in 1881 bleef hij verslagen achter. Dit legde een schaduw over het gezin; zo bleven de gordijnen van de voorkamer tot 1902 gesloten. In de eerste hoofdstukken van haar roman Noortje Velt beschrijft Jacqueline van der Waals de moeilijkheden die ze met haar vader had. Hij had onder andere moeite zijn dochters als volwassenen te behandelen.
in 1921, wordt maagkanker bij haar geconstateerd. Ze weigerde pijnstillers. In haar gedichten wordt duidelijk dat ze, juist nu ze weet dat ze binnenkort zal sterven, het leven nog intenser beleeft. Ze komt tot een aanvaarding van het leven en de dood. Vanaf de herfst van 1921 schreef en dicteerde ze, aan bed gebonden, haar twaalf doodsgedichten. Deze verzen worden in het algemeen gezien als haar beste.” 1

Jacqueline van der Waals heeft kennelijk geen makkelijk leven gehad. Haar moeder overleed toen zij 13 was, de relatie met haar vader was moeilijk en zij groeide als tiener op in somberheid.
Zij leed aan maagkanker en overleed toen zij 54 jaar oud was. En toch schreef zij het prachtige lied dat u hiernaast kunt lezen. Het ontroert mij.

Op de drempel van 2020 naar 2021 bemoedigt het mij. Een vrouw die in haar strijd in het leven zich overgeeft aan God, de Vader, aan wiens trouwe hand je met gesloten ogen naar het onbekende land kunt lopen.

Zo loop ik 2021 in. Te meer omdat we een prachtig motto voor het nieuwe jaar mochten ontvangen, uit Jesaja 43 vers 18 en 19a:
18. Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden.
19. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen.

Als team hebben we rust en vrede gekregen over dit motto. Je mag het vreemd vinden, maar wij geloven dat God dit motto waarheid zal maken, zoals Hij het motto van 2020 ook heeft gebruikt in alle tumult van dat jaar.
Hoe toepasselijk was ons oude motto in 2020!
Tegelijk heeft God al gesproken over dit nieuwe motto. Hij heeft niet alleen het motto gegeven, maar Hij heeft ook laten zien dat er iets bij hoort. We verlangen allemaal naar vernieuwing, maar God zegt: ‘Daar hoort bij dat je terug keert naar Mij en dat je dicht bij Mij bent en blijft’.
Dat is ook de context waar het motto uit voortkomt. Jesaja 42, 43 en 44 gaan over de liefde van God voor Zijn volk, over de relatie met mensen waar Hij naar verlangt. En God zegt daar ook dat Hij geen afgoden naast zich duldt en Hij proclameert dat Hij de enige is:
Jesaja 42:8 Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.
Jesaja 43:11 Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland.

Laten we ernst maken met ons persoonlijk geloofsleven. Laten we (nog meer?) verdieping zoeken in onze relatie met God. Hij wil vernieuwen, juist in 2021.
Dat God naast jou, boven jou en onder jou zal zijn om jou te zegenen.
Dat jij dicht bij Hem zal zijn om hem te zegenen met jouw liefde, geloof en trouw.
Gods’ zegen in een nieuw jaar gewenst!

Gerdo

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_E._van_der_Waals