Ik schrijf dit stukje op vrijdag 19 juni. De vakantie is nog niet begonnen, de maanden juli en augustus moeten nog komen.
Voor sommige mensen is elk jaar hetzelfde: geen vakantie omdat er geen geld is. Of geen vakantie omdat het lichamelijk niet (meer) mogelijk is. Anderen zijn al maanden van te voren bezig om hun vakantie te plannen. Of zetten alles op alles om tóch te kunnen gaan, of geven hoge prioriteit aan meerdere vakanties per jaar.
Dit jaar is er veel om over na te denken. Als ik naar het buitenland ga, kom ik dan wel terug? Is het besmettingsgevaar hoger dan in Nederland? Welke maatregelen zijn er in het buitenland genomen. Moet ik in Nederland op vakantie gaan? Is dat wel veilig?
Ik hoor om mij heen veel mensen die hebben besloten om thuis te blijven en er daar het beste van te maken.
En voor sommigen betekent dat: meer van hetzelfde…..weer thuis zitten.
Misschien is het wel een luxeprobleem waar we mee geconfronteerd worden. Hoewel ik begrijp dat sommige mensen ontspanning nodig hebben na een periode van hard werken. Of dat sommige mensen er naar snakken om er ‘eens één keertje uit’ te zijn, omdat dit nooit gebeurt.

In dit alles is er een vast gegeven, stabiliteit die blijft, wat de omstandigheden ook zijn. Wie zijn/haar hoop op Jezus vestigt, komt niet bedrogen uit, raakt niet teleurgesteld en put nieuwe kracht. Nieuwe kracht krijg je niet door een vakantie. Dat levert misschien leuke herinneringen op, of een moment van ontspanning. Daarna komt de drukte terug, of de stress, ben je weer in je eigen omgeving en is het meeste weer zoals het ook daarvoor was.

De meeste mensen kennen de tekst uit Jesaja 31 wel:
27Waarom zegt gij, o Christengemeente Purmerend, en spreekt, o Waterland: mijn weg is voor de Here verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 29Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
Dat is toch wat: voor wie de Heer verwacht geldt dat je nieuwe kracht put, als een Arend stijg je op boven de omstandigheden, je loopt maar door zonder moe te worden en je wandelt maar verder, zonder mat te worden.

Zou je het ook kunnen omdraaien? Als ik mijn kracht verlies, als ik juist gebukt ga onder mijn omstandigheden, als ik moe of mat word, dan verwacht ik de Heer te weinig? Dan heb ik te weinig oog voor mijn Heer, dan ben ik te weinig op Hem gericht, dan ga ik te veel mijn eigen gang, dan vertrouw ik Hem te weinig?
U weet het zelf, dit weet je zelf het beste.
Deze tijd zou je kunnen afmatten. Je zou er moe van kunnen worden. Het zou kunnen lijken of jouw weg voor de Heer verborgen is en alsof Hij voorbij gaat aan jouw recht. Maar zou de arm van de Heer te kort zijn om jou bij te staan, om jou te geven wat je nodig hebt? Heeft Hij niet vaker voorzien? Heeft Hij je niet eerder geholpen? Belijdt daarom hardop deze woorden en vul ‘ik’ of ‘mij’ in waar dat kan.
“Als ik de Here verwacht, put ik nieuwe kracht; ik vaar op met vleugelen als arenden; ik loop, maar word niet moe: ik wandel, maar word niet mat.”
Is dat jezelf voor de gek houden, tegen beter weten in? Nee, dat is geloof.
Dat God er is, dat Hij weet, kent en ziet. Dat Hij is. Dat Hij zal uitredden op Zijn tijd.

In dit blad zult u lezen waarom we pas op 2 augustus weer kunnen starten met de ‘echte’ diensten op zondag. Misschien teleurstellend, het betekent dat we nog even moeten volhouden. Ook dat we tot en met zondag 26 juli doorgaan met de Live Stream.
We verlangen naar die zondag 2 augustus. Laat het een nieuw begin zijn.
Voor iedereen. Iedereen is lange tijd niet in de dienst geweest, iedereen zit in dezelfde situatie.
Misschien ben ook jij langere tijd niet in de gemeente geweest, misschien is de drempel te hoog geworden, misschien voel je schaamte, misschien had je geen zin, of stond je geloofsleven op een laag pitje. Misschien heb je geen zin in de gesprekjes of het beantwoorden van vragen. Dat hoeft ook niet, je mag verplicht afstand houden…
Laat 2 augustus voor iedereen een nieuwe start zijn. Een nieuw begin.

Je bent welkom. Van harte welkom, we hebben je nodig, we hebben je gemist. Welkom thuis!
Ik wens jullie fijne zomermaanden: vlieg als een arend, wordt niet moe, word niet mat, maar verwacht de Heer en put nieuwe kracht!

Gerdo