Foto_Word-cloud2

Afgelopen zondag hebben we tijdens de kerkdienst een poster van aanbidding gemaakt.

Hoe we dat gedaan hebben? Via een website kon iedereen met een mobiele telefoon met internet zijn bijdrage leveren aan onze poster van aanbidding.

De vraag was: ‘Aanbid God met wat in jou op komt….(naam of woorden)!’

Tijdens de dienst, maar ook na de dienst, thuis via de PC (zelfs vanuit Zuid Afrika!) hebben vele mensen een bijdrage geleverd.

Als je iets zag op het scherm dat jij ook graag wilde noemen, wat je aansprak of wilde bevestigen, dan kon je dat aanklikken, waardoor die bijdrage in een groter formaat zichtbaar werd.
Dat leverde een mooie ‘word-cloud’ op, een ‘woordenwolk’, een poster van aanbidding voor God, die wij met elkaar gemaakt hebben voor God!

Wat vond ik het leuk dat mensen met hun telefoon naar anderen toegingen die geen telefoon hadden. Wat vond ik het leuk dat zo iedereen een bijdrage kon leveren.
Wat vond ik het leuk dat generaties zo met elkaar in contact waren.
Wat is het leerzaam om te zien hoe andere mensen God ervaren en wat zij tegen hem willen zeggen.

Een paar kleine dingen hebben we verwijderd, omdat zij niet helemaal compleet of onduidelijk waren.

Wat was de aanleiding hiervoor? We stonden even stil bij aanbidding.
We doen het elke zondag, we kunnen het thuis doen en ik geloof dat het een belangrijk stuk is van je eigen leven met God en van hoe de kerk de kerk is.
Mijnheer van Dale zegt dat aanbidden ‘als Goddelijk wezen vereren’ of ‘hartstochtelijk vereren’ is.

En hartstochtelijk is dan weer: ‘een heftige drang en onstuimige drang om aan een verlangen of begeerte te voldoen’.

Dan is het wel belangrijk wie je aanbidt. De Bijbel zegt: je kunt ook de Mammon aanbidden, dat is de god van het geld. Dan vereer je dus het geld of rijkdom als goddelijk wezen, dan is geld het belangrijkste. Maar voor de Mammon kun je van alles invullen.
Wie vereer jij? Je geld? Je rijkdom? Je plan voor de toekomst? Je partner? Je hobby? Je werk? Je computerspelletje? Je voetbalclub?
Jezus zegt in de Bijbel, als hij over die Mammon spreekt: Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten.
Dat betekent dat je een keuze moet maken, wie je op de eerste plaats zet in je leven.

Maar wat betekent dit, als je het vertaalt naar je jezelf en jouw geestelijk leven? Dan komen we bij wie het doet.Herken je het bij jezelf? Wil je God als Goddelijk wezen vereren met grote liefde?
Is er een heftige drang om aan het verlangen te voldoen om God als Goddelijk wezen te vereren?
Wat zegt de Bijbel daar over?
Deut. 6 – De HEER is de enige
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
Het liefhebben van God met hart en ziel, met inzet van al je krachten, is iets wat nooit ophoudt. Je houdt het steeds in gedachten, je bent er altijd mee bezig, ook met je gezin. Het liefhebben van God is dus een levensstijl.

Vanuit die liefde ga je aanbidden. Vanuit die liefde komt aanbidding tot stand. Dat is dus ook de motivatie om te aanbidden. Niet omdat het moet, niet omdat je daarmee aan anderen laat zien dat je aanbidt, niet omdat je juist niet aan anderen wilt laten zien dat je aanbidt, jouw liefde voor God is je motivatie.
Nu wordt hier je hart en je ziel genoemd. Dat is in onze taal ook een uitdrukking: met hart en ziel, met alles wat in je is. Je hart staat voor je gevoelsleven, je gemoedsstemming, je overtuigingen, waar je voor staat.
Je hart is je zetel van overtuiging, de plaats waar je overtuiging zit. Het is niet alleen letterlijk de spier die je bloed rond pompt, het is figuurlijk de plek waar je gevoel zit. Daarom kennen we ook dat rode hartje als symbool voor de liefde….

Maar de Bijbel spreekt ook over Geest, Ziel en Lichaam. Je ziel staat voor wie je echt bent, je wezen, Je geest is ‘het deel van de mens waar je denken, je willen en je voelen’ zit.
Met hart en ziel liefhebben betekent dus: vanuit je gevoel, je overtuiging, met je diepste wezen.

Als het over aanbidding gaat, kun je in de Bijbel vinden hoe dat werkt.
David spreekt zijn eigen ziel aan, hij spreekt zijn diepste wezen aan, bijvoorbeeld in Psalm 42, een Psalm over verlangen naar God.
Hij zegt: Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

Hij spreekt zichzelf toe: hoop op God! Dat is iets wat wij ook kunnen doen. Soms moet je jezelf vermannen, soms moet je jezelf toespreken: Hoe zat het ook al weer? ‘Ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing die Hij gaat geven!’.
Op verschillende plaatsen zegt hij ook: ‘Loof de Here mijn ziel!’. Eigenlijk roept hij zijn diepste wezen op om de Heer te aanbidden.

Daar zitten lessen voor ons in. Spreek jezelf aan om God te aanbidden, spreek jezelf aan om terug te keren naar God, spreek jezelf aan om God op nummer 1 te zetten, zet je wil in werking, misschien krijg je dan een heftige drang om aan het verlangen te voldoen om God als Goddelijk wezen te vereren…..
Breng jezelf in beweging!
Natuurlijk zijn we nog niet klaar met het onderwerp aanbidding. We hebben het nu over onszelf gehad, maar wij moeten er nog iemand anders bij betrekken. Dat is de Heilige Geest. Daar ga ik een volgende keer mee verder. Voor nu: breng jezelf in beweging!

Gerdo