blog-foto_winter

Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. (Colossenzen 3 : 1-3 Het Boek)

Het stormt. Buiten, nu het herfst is en de winter dichterbij komt. Maar ook rond de gemeente. En in mijn hart. Ik heb veel om over na te denken.
Ik val u daar meestal niet mee lastig. Dat hoort immers bij je taak als voorganger: nadenken over ontwikkelingen in en om de gemeente. Maar soms is het haast te veel. Weet je niet meer wat waar is en wat niet. Omdat je zo veel ziet en omdat je zo veel hoort. In Jakobus 1:5 staat:
Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven; Hij zal het u niet kwalijk nemen.
Dat heb ik echt nodig: dat God mij voldoende wijsheid geeft…

Om mij heen zie ik wat er in de wereld gebeurt. Politici en leiders die hun eigen gang gaan, hun eigen koers bepalen. Denkend dat dit de juiste koers is. Maar de mensen op straat en op de werkvloer herkennen zichzelf niet meer in die koers. En het lijkt wel of dit soms ook in de Christelijke wereld gebeurt. Alsof de geest van de tijd ook daar binnensluipt.
Het moeilijke vind ik, dat de wereld in een razend tempo verandert. Techniek en ontwikkelingen veranderen snel, de behoeften van mensen passen zich daarin aan. Alles moet sneller, als je in twee muisklikken het doel niet bereikt, dan haak je af. Bijna elke vorm van informatie is toegankelijk, voor iedereen. Alles is te koop. Elke behoefte kan worden vervuld.
Het Koninkrijk van God daarentegen is volgens mij onveranderlijk. Hebreeën 13: 8 zegt: Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.
De principes van het Koninkrijk van God veranderen niet in een snel veranderende tijd. Dat wil niet zeggen dat je als kerk niet mee kunt veranderen in je eredienst, maar dat wil wel zeggen dat de principes van Jezus nog steeds onveranderlijk zijn.
Zijn leiderschap is dienend leiderschap in diepe afhankelijkheid van Zijn Vader. Zijn houding is die van opoffering voor zijn geliefden. De minste willen zijn, zonder af te doen aan wie Hij is, de Koning der Koningen. Zijn Geest is die van waarheid, openheid en transparantie. Hij is liefdevol als het kan, duidelijk als het moet.
Jezus was niet gericht op het vervullen van behoeften van mensen. Zijn doel was niet het genezen of bevrijden van mensen, of het veranderen van politieke of geestelijke structuren. Hij was gericht op gehoorzaamheid aan zijn Vader en verheerlijking van zijn Vader. Hij zocht niet zijn eigen eer, maar de eer van degene die Hem gestuurd had. (Johannes 7:18)

De tekst uit Colossenzen 3, die ik hierboven heb geplaatst, laat zien dat ik als menselijk mens al gestorven ben. Met Christus ben ik opgestaan uit de dood. Ik ben een nieuw, geestelijk mens geworden. Dat betekent dat mijn behoeften veranderen. Niet meer persé gericht op de vervulling van mijn menselijke behoeften. Mijn leven is nu samen, met Christus, verborgen in God. God vraagt mij om gericht te zijn op de dingen die van de hemel zijn.
Maar hoe gaat dat dan? Colossenzen 3 geeft daarop antwoorden, lees het maar eens door. Vers 14 en 15 vatten het samen:
Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de Gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. God wil dat zo, opdat u één bent in het Lichaam van Christus. Wees daarom dankbaar.

Ons motto in 2016 was:
Jezus bleef staan, hij riep hen en vroeg: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’
(Mattheus 20:32).
Wat was uw antwoord aan Hem, op die vraag? Heeft u er nog over nagedacht? Was uw antwoord gericht op de dingen van de hemel, of op de dingen van de aarde?
Het jaar is nog niet voorbij, u kunt Hem nog steeds antwoorden!
Ik ga er zelf ook weer over nadenken. God vraagt van mij meer focus op de dingen van de hemel. Als ik mij volledig richt op de dingen van de Hemel, wat zal ik Hem dan vragen? Heer, hoe eer ik u het beste met mijn talent, tijd, geld, leven?

We gaan kerst vieren en gaan over naar een nieuw jaar. En het is goed om de komst van de Koning te vieren. Om hem de eer te geven die hem toe komt. Om ons te richten op de dingen van de hemel in 2017.
Wat betekent dat voor u? Wat betekent dat voor jou?

Gerdo