Van alle Joodse feestdagen wordt Pesach het meest algemeen gevierd. Zelfs door niet behoudende Joden. Volgens een opinieonderzoek woont meer dan 80% van de Joden een Pesachseder bij.

Pesach begint op de 15de dag van de Joodse maand Nissan. Het  is het eerste van de drie grote feesten met zowel historische als agrarische betekenis (de andere twee zijn Sjawvoe’ot en Soekkot).

Landbouwkundig vertegenwoordigt het het begin van het oogstseizoen in Israël, maar er wordt weinig aandacht besteed aan dit aspect van het feest. De voornaamste aandacht van het Pesachfeest gaat uit naar de Exodus uit Egypte na generaties van slavernij. Dit verhaal wordt verteld in Exodus 1-15. De instelling van het Pesachfeest komt voor in Exodus 1215.

De naam „Pesach” komt van het Hebreeuwse stamwoord PeeSamechChet, פסח wat ‘passeren’ of  ‘overslaan’ betekent. Het betreft het feit dat God de huizen van de Joden ‘oversloeg’ toen Hij de eerstgeborenen van Egypte doodde. In het Nederlands is het feest bekend onder de naam Pascha.

‘Pesach’ is ook de naam van het offer (een lam) dat gebracht werd in de Tempel op deze dag. Het feest wordt ook wel Chag hèAviv (het Voorjaarsfeest) genoemd, of Chag haMatzoth, (het Feest van de Matses) en Z’man Cheroetenoe (de Tijd van onze vrijheid). (*)

Hoe zat het ook al weer met Pasen en Pesach? Wat waren ook al weer de Joodse tradities, die voorafgaan aan ons Christelijke Pasen? Even zoeken op het internet en je vindt de achtergronden die voor ons als Christenen eigenlijk verplichte kost zijn.

En als ik zo’n klein stukje tekst leest, dan raakt de verbinding tussen de Joodse geschiedenis en het Christendom mij. Er zijn zoveel parallellen tussen Pesach en Pasen.

Natuurlijk weten wij dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om zijn leven af te leggen en daarmee ons te bevrijden van zonde en eeuwige dood. Het klinkt heel zwaar, maar zo is het wel. We willen niet meer spreken over zonde in deze tijd, maar zonde is alles wat ons bij God weg houdt. Vult u zelf maar in wat dat is.

En we willen niet spreken over de dood en wat daar na komt want we willen genieten van het leven. Je leeft maar een keer… Onzin!!!!! Je leeft maar één keer op aarde, daarna kan je eeuwig leven ontvangen, als je gelooft in Jezus Christus, zoon van God, middelaar.

Misschien dat de geschiedenis van Jezus te begrijpen en te behappen is, als we spreken over mediation. Gisteren hoorde ik op de radio een reclame over

een bureau dat je kon inschakelen als je mediation nodig had. Bemiddeling in een conflict, bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer.

Jezus is de grote mediator. Hij is de grote bemiddelaar tussen God en mensen. Hij bracht ons terug bij God.

Mediation is de taal van deze tijd.

Pesach is de de taal van de Joodse geschiedenis.

De geschiedenis van het bloed van een offerlam, waardoor de engel van de dood de deur voorbijging van degene die het bloed van het lam aan zijn deurpost had gesmeerd. ‘Passeren’ of  ‘overslaan’. Leven in plaats van dood, door het bloed van het lam.

Het offerlam. Het voorjaarsfeest (nieuw leven!). De tijd van onze vrijheid.

Zoals het volk van God werd bevrijd van generaties van slavernij, worden wij bevrijd van het gescheiden zijn van God.

Maar ook bevrijd van de slavernij van de zonde (Galaten 5:1). Soms na generaties. Als je Christen wordt of bent, heeft dat gevolgen voor je nageslacht. Ketenen worden verwijderd, banden worden verbroken.

Beseffen wij dat wel voldoende? Beseffen wij wel voldoende dat het evangelie van het Lam van God veel meer is dan je hartje aan de Heer geven en dan maar wachten op het eeuwig leven? Het betekent leven met Jezus (volgen in het ritme van de Rabbi….), zien wat Hij ziet, horen wat Hij hoort, doen wat Hij zou doen.

Opstaan als onderdaan van de Koning, in zijn Koninkrijk.

Het bloed van het lam figuurlijk strijken aan de deurpost van ons eigen huis, zodat voor vriend en vijand duidelijk is dat daar volgelingen van de Koning wonen.

De ketenen van slavernij van je afschudden, breken met hoe het was, oude gewoontes afleggen, nieuwe gewoontes oppakken.

Ontdekken wat de vrucht van de Geest in jouw leven is, ontdekken welke gaven van de Geest jou wil geven of al heeft gegeven.

Het gaat om een hele nieuwe identiteit. Over het invullen van de tijd van onze vrijheid.

Gerdo

(*) Bron:

www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Feestdagen/Pesach/Chag-Pesach.htm