Het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat. Er is alweer een jaar voorbij. Het lijkt nog maar zo kortgeleden dat we nadachten over het motto van 2023:

Dankbaarheid, je stem verheffen, offers brengen, geloften inlossen. Hoe is het jullie vergaan? En hebben jullie de redding van de Heer ervaren, in 2023?
Zet het eens op een rij voor jezelf.

Als vader en opa heb ik die redding van God van dichtbij mogen meemaken dit jaar. Het woord van God is waar. Maar die redding gaat wat mij betreft niet alleen over het moment dat je weet dat het goed is gegaan.

Die redding was er ook in de onzekere momenten. Wat er ook gebeurt, wat is het een krachtige belijdenis als je zegt: ‘Het is de Heer die redt!’.

Toen ik dit schreef had ik net het stukje gelezen van Fijtje op het prikbord. Ook zij heeft met de familie die redding ervaren, maar dan juist in het verlies van Juda en in de moeilijke omstandigheden. Maar het is de Heer die redt.

Dit jaar namen we afscheid van broeder Max Marxks. Net als hij hebben velen in de gemeente een zeer hoge leeftijd bereikt. Vaak is het een zegen van God. Maar soms is het ook moeilijk als je ouder wordt. Als je lichaam niet meer doet wat jij wil of als de vergeetachtigheid toeslaat. Je weet dat boos worden op jezelf niet helpt en je weet dat je zelf weinig invloed hebt op wat er gebeurt met je lichaam. Maar je weet wel bij wie je kunt schuilen. Ook hier is Gods’ Woord waarheid:

Psalm 91 zegt ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
God is een schuilplaats, een toevlucht en een burcht. Vertrouw op Hem en houd vol! Behoud het geloof, loop de wedloop tot het einde toe.

We mochten in 2023 Sam van Wichen opdragen en we mochten verschillende mensen invoegen in de gemeente. We hadden een doopdienst met 7 dopelingen. We zijn daar dankbaar voor. Het werk van God is niet te keren, het gaat door in een wereld om ons heen die in brand staat op allerlei fronten.

Klimaatactivisme vermengt zich met anti-Israël propaganda en antisemitisme. We moeten nuchter en waakzaam zijn. Wakker blijven. De Christelijke waarden zijn niet meer de waarden van onze samenleving. We worden als kinderen van God geconfronteerd met een waardenpatroon dat vaak niet het onze is. En de normen, de regels die daar bij horen veranderen mee, waardoor we als Kinderen van God voor keuzes komen te staan.

God vraagt ons op de smalle weg te wandelen. Om niet mee te gaan in allerlei patronen die niet Bijbels zijn. Paulus zegt: als je niet volgens de regels van de wedstrijd speelt, krijg je geen krans (2 Timotheüs 2:5). Dat is best zwart/wit. Maar dat is de grens tussen verloren gaan of behouden worden ook.

Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, besmettelijke ziekten, Jezus kondigt ze aan als voorbode voor wat gaat komen in de eindtijd. De oorlog in Oekraïne is oud nieuws, maar nog steeds actualiteit. We raken eraan gewend. Zelfs aan omgaan met corona. Zelfs aan een oorlog die nog maar twee maanden geleden startte in Israël. Als het allemaal ‘gewoon’ wordt, vergeten we dat hierna een nieuwe fase komt. Blijf wakker, blijf oplettend.
Het is tijd ons klaar te maken voor vervolging die volgens Jezus hierna zal komen. En ik denk dat het niet lang meer duurt voordat Christelijke overtuigingen ongewenst zullen zijn en reden zullen zijn voor vervolging.

Wat zal de uitkomst van de verkiezingen ons brengen? Hoe gaan we 2024 in?
Met het beeld dat ik net schetste? Nee hoor. Hoopvol. Hebreeën 10 zegt:
23 Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God Zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten. 24 Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. 25 Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.

Een gezegend 2024 gewenst!

Gerdo