We eindigden 2019 met de belijdenis van David in Psalm 40 en met de getuigenissen van 4 (jonge) mensen, die met ons deelden wat God in 2019 in hun leven had gedaan. Weet u het nog?
Ik bad vurig tot de Heer. En Hij luisterde toen ik Hem om hulp riep.
Toen trok Hij me uit de put, Hij haalde me uit het moeras van ellende. Hij zette mijn voeten weer op stevige bodem. Hij gaf me vaste grond onder de voeten.
En Hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken. Iedereen die hoort wat God heeft gedaan, zal ontzag voor Hem krijgen en op Hem gaan vertrouwen.
Het is heerlijk voor je als je op Hem vertrouwt, en niet op mensen die denken dat ze God niet nodig hebben, op mensen die geloven in leugens.
Mijn Heer God, wat heeft U toch veel wonderen gedaan. Wat heeft U toch mooie plannen met ons.
Ik wil alles vertellen wat U heeft gedaan, maar het is te veel om op te noemen.
Het gaat U er niet om dat we U allerlei offers brengen. U wil eigenlijk geen dieroffers, meel-offers, brandoffers en vergevings-offers. U heeft ons oren gegeven en het gaat U er om dat we U gehoorzaam zijn.
Daarom zeg ik: “Hier ben ik. In de Boeken staat al wat ik moet doen. God, ik wil graag doen wat U van mij vraagt. Uw wet staat in mijn hart geschreven.”
Als we in een grote groep bij elkaar komen, vertel ik iedereen hoe goed U bent. U weet, Heer: ik kan mijn mond daarover niet houden! Ik kan het niet vóór me houden dat U goed bent. Ik vertel iedereen van uw trouw en redding. Iedereen moet van uw grote liefde horen. Maar laten alle mensen die van U houden, juichen en blij zijn. Laat iedereen die van U houdt steeds kunnen zeggen: “De Heer doet machtige dingen!”
Ook al ben ik er ellendig aan toe en zit ik in grote moeilijkheden, toch vergeet U mij niet. U helpt mij, want U bent mijn Redder. Mijn God, haast U om mij te redden!

Omdat God onveranderlijk is, zal dit ook in 2020 onze waarheid zijn.
Maar er is meer! Zo starten we met een nieuw motto in 2020, Micha 6 vers 8:

De Here heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God.

We denken er wel eens over na wat je moet doen en laten om de gemeente in beweging te houden of te krijgen. Moeten we met die stroming mee? Moeten we daar aan mee doen? Moeten we die spreker uit nodigen? Wat moeten we wel doen, wat niet?
Het antwoord daarop vinden we in het motto. Zoals David ook al ontdekte in Psalm 40, waarin we ons motto van 2019 vonden (‘Het gaat u niet om offers, het gaat U er om dat we gehoorzaam zijn’ en ‘In de boeken staat al wat ik moet doen’), zo bevestigt Micha dat. Je hoeft geen halsbrekende toeren uit te halen, je hoeft niet van alles te ondernemen: de Here heeft je al laten weten wat goed is en wat Hij van je verwacht. Niets meer dan dat je eerlijk en rechtvaardig bent en je best doet om liefde te bewijzen en dat je als een nederig mens leeft met je God.

Daar zitten verschillende handvatten in voor het nieuwe jaar:
– De Heer laat het weten,
– Hij heeft een verwachting van ons,
– eerlijkheid en rechtvaardigheid,
– je best doen om liefde te geven aan de ander,
– nederigheid,
– leven met God.

Ingrediënten voor je relatie met God. We gaan het er ongetwijfeld over hebben in 2020.
Ik wens jullie een prachtig en gezegend nieuwjaar toe!

Gerdo