Hopelijk gaat het u niet vervelen, het nieuwe motto. Daarom herhaal ik het nog maar een keer:

En Hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken.
Iedereen die hoort wat God heeft gedaan, zal ontzag voor Hem krijgen en op Hem gaan vertrouwen. (Psalm 40:4)

Zowel Maarten-Willem als ik hebben over het nieuwe motto gepreekt. Het Woord van God is een onuitputtelijke bron aan inzichten en wijsheid, ook Psalm 40 en niet alleen het vierde vers. Zijn Woord is elke dag nieuw, net zoals zijn zegeningen. We merken dat nu al in het nieuwe jaar. Als ik dit schrijf is het jaar ruim 3 weken oud. Net begonnen, maar God is ook begonnen om Zijn Woord waar te maken.

We hebben op zaterdag 19 januari een dag van bidden en vasten gehad. Sommigen in de gemeente konden niet mee doen, vanwege al gemaakte afspraken. Ze lieten dat ons weten, waaruit hun betrokkenheid bleek. Anderen hebben thuis mee gedaan, zonder dat wij het wisten. Een derde groep heeft de 3 bijeenkomsten bezocht, die we hadden georganiseerd.
Afgelopen zondag werd in de dienst door iemand gezegd: ik ging zingend naar huis! We zijn door die ontmoetingen opgebouwd, we hebben in eenheid de wil van God gezocht en zijn inspiratie gevraagd voor het werk in de gemeente en voor ons persoonlijk geestelijk leven.
Afgelopen dinsdag hebben we als team onze ervaringen gedeeld en hebben we binnengekomen e-mails en andere aanwijzingen uit de gemeente besproken. We zijn er mee bezig en we vertrouwen de Heer in Zijn inspiratie en leiding.
Afgelopen zondag, de dag na het vasten, mochten we 4 mensen inzegenen in hun nieuwe taken. Bart voor zijn werk aan het gemeenteblad, Marjan als leiding van het crècheteam en Peter en Annelot als tweekoppige leiding van het muziekteam. We zijn dankbaar dat mensen uit de opvolgende generaties opstaan en instappen in taken waarvan zij ervaren dat zij daarin dienstbaar kunnen zijn.
We hebben bewust besloten om deze mensen in te zegenen in hun taak, zodat de gemeente en ieder in de hemelse gebieden weet dat deze mensen dienen in het Koninkrijk van God en daarin de zegen van de Allerhoogste ontvangen. We zijn benieuwd wat dit gaat uitwerken in de gemeente.

Het nieuwe jaar is nauwelijks begonnen en God is al begonnen om zijn zegeningen uit te storten. Op de vastendag hoorde ik hele persoonlijk gebeden, waarin God werd gedankt voor wat Hij had gedaan in de levens van mensen. Afgelopen zondag hoorde ik van iemand hoe God in hun gezin werkt, op een manier die je vooraf niet kon bedenken. Het was een voorbeeld van Psalm 40:3. De put en het moeras van ellende waren er wel degelijk en waren zeer ingrijpend. Maar de manier waarop de situatie door God wordt gebruikt en waardoor omstandigheden nu omgekeerd worden is heel bijzonder.
Hij zet onze voeten weer op stevige bodem en Hij geeft ons vaste grond onder onze voeten. Meer dan dat: Hij zet onze voeten op een rots.
Dat is ook de plaats waar een wijs man zijn huis bouwt. Jezus zegt daar over in Mattheus 7: “ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft”.
Wie terug bladert in Mattheus 7 ontdekt wat de woorden van Jezus zijn, die we kunnen doen, waardoor Jezus ons zal vergelijken met een man die op de rots bouwt. Ze gaan over niet oordelen (balk en splinter), gebed, de smalle weg en over welke vrucht in je leven zichtbaar is.
Als ik het zou mogen samenvatten: ze gaan over toewijding aan God, gehoorzaamheid aan God, Zijn weg gaan en over Zijn vrucht dragen als takje aan zijn druivenstronk.

Het is alsof Jezus doelt op Psalm 40:7, waarin een Bijbels principe wordt genoemd dat ook Samuel leert aan Saul (1 Sam. 15:22): gehoorzaamheid is beter dan offeren. Je kunt nog zo druk zijn in het Koninkrijk van God, nog zoveel offers brengen, maar God verlangt naar relatie en gehoorzaamheid. Hij verlangt naar onze toewijding aan hem.
We verlangen allemaal naar een nieuw lied, naar onze redding uit de put en het moeras. En ondanks onze onvolkomenheid redt Hij ons. Maar tegelijk verlangt God naar onze toewijding en gehoorzaamheid. En wat zal die uitwerken in de gemeente?

Gerdo