Foto_Zout-van-de-aarde2

Als ik de titel op mijn scherm zie verschijnen, moet ik denken aan een liedje van jaren geleden van de Ronduit Praise Band. ‘It’s a New Season’ Ik dacht aan dat liedje en vroeg mij af of de schrijvers ook bedoeld hebben te zingen over een nieuw seizoen. Ik heb daarop het woordenboek er bij gepakt, om te kijken wat de vertaling is van dat Engelse woordje season.
Ik kwam er achter dat het 3 betekenissen heeft:

  1. Jaargetijde, tijdperk, seizoen. Dus inderdaad een soort aanduiding van een periode.
  2. Kruiden, smakelijk maken, op smaak brengen.
  3. Geschikt maken of rijp worden. Bijvoorbeeld hout geschikt laten worden als brandhout, of een wijn laten rijpen.

Als je die Engelse vertalingen van het woordje ‘Season’ betrekt bij ons woordje ‘seizoen’, zoals in ‘het nieuwe seizoen, dan krijgt de term ‘nieuwe seizoen’ ook een rijkere betekenis.
Voor ons is seizoen 2015-2016 aangebroken. Een nieuw tijdperk. Deze week hoorde ik iemand zeggen: “het is geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk”. De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Zekerheden zijn geen zekerheden meer. Er is weer spanning tussen het Westen en Rusland. Vluchtelingen stromen Europa binnen, als ze hun vlucht tenminste overleven. IS gaat rond als een briesende leeuw… Het lijkt wel alsof we inderdaad een nieuw tijdperk binnen gaan. Een tijdperk waarin onzekerheid lijkt toe te nemen, vaste waarden wegvallen (letterlijk en figuurlijk) en onverdraagzaamheid toeneemt. De Bijbel beschrijft dit ook in Mattheüs 24. Wat betekent dat voor ons?
Dat brengt me bij de tweede betekenis van ‘Season’. Kruiden, smakelijk maken, op smaak brengen. Jezus zegt in Mattheus 5: 13:
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden… Jezus zegt meer over zout. Bijvoorbeeld in Lukas 14 vanaf vers 33:
“Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.”
In een tijd waarin angst, onzekerheid en onverdraagzaamheid troef is, is behoefte aan een ander geluid. Jezus zegt dat wij het zout van de aarde zijn. De smaakmakers, zij die smaak brengen. Wij mogen een ander geluid laten horen. Van liefde, verdraagzaamheid, acceptatie van de vluchteling. Zoals we laten zien als we vluchtelingen helpen in hun nieuwe land en nieuwe huis.

Misschien zegt u: daar moet ik eens over nadenken. Daar ben ik nog niet aan toe… Dat is helemaal niet erg. De derde betekenis van ‘Season’ is immers: geschikt worden, rijpen. U mag geschikt worden om zout te zijn, u mag rijpen, JIJ mag rijpen.
A New Season, een nieuw seizoen:
– 2015-2016. Verder met de gemeente, samen optrekken. Nieuwsgierig naar wat God gaat doen in de tweede helft van 2015. Ik heb eerder gezegd: de gemeente zit in het hart van de mensen. Het is dus niet alleen aan de zijlijn staan en kijken wat er in de gemeente gebeurt. Het is ook deelnemen, meedoen, handelen, opstaan, bidden, geloven, juichen, aanbidden! Wat gaat God in uw leven doen, de komende tijd? Wat mâg Hij in uw leven doen?
– Gemeente zijn in een nieuw tijdperk: zout der aarde zijn. Smaak brengen in de wereld. Je smaak niet verliezen, als gemeente en als individu. Want dan dien je nergens meer voor… Achterlaten wat je vasthoudt, achter Jezus aan gaan, discipel zijn. Wie oren heeft om te horen, laat die horen, zegt Jezus.
– Geschikt gemaakt worden, rijpen. Ook wij mogen leren, groeien en rijpen in onze relatie met God. Je hoeft geen super Christen te zijn. Maar je mag wel ‘in Christus’ zijn, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je mag leven vanuit een nieuwe identiteit, die je alleen bij God kunt vinden. Hoe droger het hout, hoe beter het brandt. Een goede wijn wordt beter als hij wat langer ligt

Gods’ zegen gewenst voor u en uw gezin in het nieuwe seizoen!

Gerdo