Ongeveer een jaar geleden bogen we ons over het motto van 2022. Wat moest het worden? Waar hadden we als team samen vrede over? Uiteindelijk werd het:

Al langer geleden hadden we een gebedsmoment voorafgaand aan de dienst. Karim Landoulsi was erbij, in het klaslokaal dat nu het bibliotheeklokaal is, in de Kraal. Hij sprak een profetie uit die ik me nog goed kan herinneren. Hij zei: ‘God zal mensen toevoegen aan de gemeente, geen mauwers, maar bouwers’.
Misschien dat mensen die erbij waren het zich ook nog kunnen herinneren.
Ik vond het nogal een uitspraak. Mag je broeders en zusters eigenlijk wel mauwers noemen? Mensen die alleen maar lopen te mauwen? Voor wie het of te dik of te dun is, of te lang of te kort?
Dit jaar heb ik regelmatig teruggedacht aan dat moment. De profetie is uitgekomen, God heeft mensen toegevoegd aan de gemeente. Geen mauwers, maar bouwers…. En wat sluit dat mooi aan op het motto van 2022. Of omgekeerd. Wat sluit het motto mooi aan op die profetie en de uitkomst daarvan.
Ja, werkelijk, de God van de hemel, Hij zal ons doen slagen. Alles is van Hem afhankelijk. Hij heeft alle dingen in Zijn hand! Psalm 127:1 zegt immers ook: Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan….
Mooi toch? ZIJN BOUWERS! Wij, zijn dienaren, zijn bouwers.
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik proef een nieuw elan in de gemeente. Niet alleen door nieuwe mensen, maar ook doordat mensen dingen oppakken en uitwerken. De kinderdiensten bloeien, de groepen worden gesplitst, er zijn allerlei ideeën die uitgewerkt worden.
De ontmoetingsavonden worden bezocht door groepen tussen de 20 en de 30 mensen en we spreken met elkaar over ons geloofsleven. Soms ingewikkeld, soms moeilijk te verwoorden, soms is de ander moeilijk te begrijpen, maar we hebben het er wel over met elkaar.

De soep vindt gretig aftrek, in een gezellige omgeving, waar liefde en warmte is. Mensen die voor het eerst bij ons zijn omschrijven een bezoek aan de dienst als ‘een warm bad’.
We hielden een tweetalige dienst waarin de vader van Aliona voor ging. Zo mooi, zo krachtig. We stonden naast onze Oekraïense broeders en zusters. En we zamelden kleding in voor de vluchtelingen die naar Purmerend kwamen.

Er vonden gebedsverhoringen plaats van gebeden op de bidstonden.
Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten van ‘en wij, zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen’.  Maar misschien is het ook wel volhouden en weer opstaan. En weer gaan bouwen. Of aan de slag gaan met wat op je pad komt.
En dat houdt in 2023 ook niet op, wat het motto in het nieuwe jaar ook is.

Er is veel gebeurd dit jaar. Geboorte en verlies, ziekte en genezing. Ik mis Jan Genis, Leo van Herk en Elly van Beijnen. Maar wat heb ik genoten van het opdragen van Luca, Amelia en Sam. En wat zijn er bijzondere dingen gebeurt in mensenlevens!
De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen….zelfs in verlies, Hij is erbij.
Ook de wereld stond op zijn kop. We dachten Corona achter ons gelaten te hebben en de draad weer op te kunnen pakken. Maar er brak een oorlog uit in Europa, die ons raakt in ons leven, om nog maar niet te spreken van broeders en zusters in zowel Oekraïne als Rusland. Laten we voor hen blijven bidden!

Ik wil 2022 afsluiten met te zeggen dat ik blij ben met de gemeente. Blij met jullie. Blij met jullie trouw, met jullie bemoedigingen, blij met jullie inzet op zoveel terreinen, blij met de aandacht voor elkaar en voor onze medemens.

Ik hoor wel eens: we zijn alleen op onszelf gericht. Dat klopt, we zouden meer naar buiten moeten treden. En daar beginnen we deze maand weer mee, met Kerst op het plein. Maar de gemeente is ook een plaats waar je mag leren, groeien en opladen. Een plaats waar je leert om discipel van Jezus te zijn en van daaruit de wereld in te gaan. Als team zijn wij geroepen om juist dat ook vorm te geven. Om een geestelijk thuis te bieden aan mensen die zich dagelijks in de wereld begeven en daar wonen, werken en naar school gaan.  Ook in 2023.
Wij wensen jullie, als team, gezegende Kerstdagen en een 2023 waarin jullie leven gevuld zal zijn met de aanwezigheid van de Allerhoogste en Zijn plannen!

Gerdo