Foto_Gebouwd-om-op-te-bouwen

De woorden van Karim Landoulsi zingen nog na in mijn hoofd. ‘Opgebouwd om op te bouwen’. Dat was het thema van zijn boodschap op zondag 19 maart. Hij zette uiteen dat wat wij hebben ontvangen van God, bedoeld is om ook anderen weer mee op te bouwen. Weet u het nog?

1)        Jezus is genoeg. (Colossenzen 2:6 ,7). Blijf in Hem geworteld en gegrondvest. Niet ‘Jezus er bij’, maar Jezus als basis.

2)        Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (Efeze 4:15, 16). Elk deel van het lichaam helpt het andere deel naar vermogen, zodat het lichaam gezond groeit en vol liefde is.

3)        Bedieningen zijn er om Christenen ‘toe te rusten tot dienstbetoon’, tot opbouw van de gemeente (Efeze 4: 11,12).

4)        Opbouwen is geen optie, het is een taak (1 Petrus2:4,5). Levende stenen. Naar aanleiding van deze preek kwam ik tot enkele overwegingen.

 

1)        Opbouwen om op te bouwen kan je op twee manieren lezen. Opgebouwd zijn zodat jij anderen opbouwt (jij bent anderen aan het opbouwen) en

2)        Opgebouwd zijn zodat anderen op jouw kunnen bouwen (er wordt op jou gebouwd).

3)        Wat Karim ook al zei: het gaat er dus niet om wat jij ontvangt, wat je kan halen, maar wat je kan delen. Wat heb jij ontvangen, wat je weer kan delen met de ander?

4)        Het gaat dus niet (alleen) om persoonlijke groei en ontwikkeling, maar ook wat die betekent voor anderen en voor de gemeente.

Naar aanleiding daarvan kunnen we zelf reflecteren en ons zelf vragen stellen.

  • Geef ik door wat ik ontvang of heb ontvangen?
  • Kunnen anderen op mij bouwen?
  • Ben ik op mijzelf gericht of op de ander?
  • Wat is mijn betekenis voor anderen en voor de gemeente?

Deze maand vieren wij het Paasfeest. De chocolade kippen, hazen en eieren liggen al weer volop in de winkel. Het feest van de vruchtbaarheid…. Maar Pasen is voor ons veel meer dan chocolade of eieren. Pasen is voor ons redding, verlossing, bevrijding, genezing, herstel.

Pasen is het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus, maar bovenal zijn overwinning. Zijn opstanding uit de dood!

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5, HSV)

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden

zijn  van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.(Kolossenzen 2 : 1315, HSV)

Jezus was ons ultieme voorbeeld als het gaat om:

  • doorgeven wat je hebt ontvangen,
  • het zijn van een fundament waar anderen op kunnen bouwen,
  • gericht zijn op de ander en zichzelf wegcijferen,
  • van betekenis zijn voor de ander en voor het Koninkrijk van God.

Maar meer nog: zijn werk, zijn lijden, sterven en opstaan uit de dood, zijn ontwapenen van overheden en machten, zijn triomf over hen toen Hij hen openlijk te schande maakte, stelt ons in staat om zijn voorbeeld te volgen. Te midden van stormen om ons heen, zijn wij geroepen om Hem te dienen, om ons leven in Zijn dienst te stellen en te delen met anderen. Wij kunnen leven door Hem, Hij is sterk in onze gebrokenheid.

Halleluja! Jezus Leeft! Ook in ons!

Gerdo