Foto_Geef-vrijheid-door

Vanuit het Beraad van Kerken kwam dit jaar de vraag naar mij toe, of ik de invulling wilde verzorgen voor de gezamenlijke kerkelijke viering op 4 mei, in de Lutherse Kerk in Purmerend, op 4 mei aanstaande. Slik. Men overviel mij met dit verzoek en voor ik het wist had ik toegezegd, zonder te weten wat er van mij werd verwacht en wat precies de bedoeling was van deze viering. Inmiddels wordt mij dat iets duidelijker. Wij sluiten aan bij het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘Geef vrijheid door’. Als kind van God kan je bijna geen mooier thema bedenken om bij aan te sluiten. Geef vrijheid door…! Ik denk dan terug aan Pasen, toen wij stil stonden bij het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus, Zoon van God. Jesaja 53 zegt: De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Lukas 4 vers 18 t/m 21 vertelt ons: En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Met de komst van Jezus is in vervulling gegaan wat Jesaja profeteerde: Jezus is gekomen om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid!

Als wij het jaarmotto ‘Geef vrijheid door’ op onze manier interpreteren, dan hebben wij een opdracht. Want wat is vrijheid? Is vrijheid je druk maken dat je niet meer op vakantie kunt naar Tunesië of Griekenland?

Is vrijheid in vrede kunnen leven op de plaats waar je woont? De dikke van Dale weet er ook niet zo goed raad mee. Die zegt: vrijheid is het vrij zijn,

onafhankelijk zijn. Maar onafhankelijk waarvan?

Ik zou zeggen: onafhankelijk van welke situatie dan ook. Onafhankelijk van ziekte, onafhankelijk van onderdrukking, onafhankelijk van fouten uit het verleden, onafhankelijk van gebrokenheid, onafhankelijk van verslagenheid, onafhankelijk van wat je overkomt. Dat is pas echte vrijheid. En die is maar op 1 manier te bereiken. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij….. God leren kennen door Jezus, Jezus kennen, leven met God, dat maakt dat je anders met dingen kunt om gaan. Dat maakt dat je God leert vertrouwen en dat je Hem het laatste woord durft te geven, ook al ken je de afloop van jouw situatie niet. Het maakt dat je kunt loslaten en het aan Hem durft over te geven.

Echte vrijheid is niet kunnen doen en laten wat je wilt. Echte vrijheid is onafhankelijk zijn van wat zich afspeelt in je leven en afhankelijk zijn van God. Niet de omstandigheden bepalen hoe het gaat, maar God heeft alles in handen.

Een grote hulp in het proces van God leren kennen en vertrouwen en leren los laten, is de Heilige Geest, die wij verwelkomen met Pinksteren.

Hij wordt de trooster genoemd. Kees Goedhart zegt: “Het gaat dus om iemand die bijstand verleent, een verdediger, een advocaat.” 1 En ook: “Echte Christenen behoren echter ook te leven en te werken vanuit het volbrachte werk van Jezus. Zij willen staande blijven in het geloof en God verheerlijken. Dit is onmogelijk zonder de Heilige Geest.” 2

Met de hulp en leiding van de Heilige Geest ontvangen wij richting voor ons leven. Wij kunnen raad, advies en wijsheid aan God vragen bij beslissingen en keuzes. Wij ontvangen daadwerkelijk richting van God door de Heilige Geest als wij daar om vragen.

Laten wij daarom opnieuw de Heilige Geest verwelkomen in ons leven als we Pinksteren vieren in de komende tijd. Hij zal ons helpen om te leren wat vrijheid is en

Gerdo

1 Terug naar de basis, Kees Goedhart, p. 35
2 Terug naar de basis, Kees Goedhart, p. 37