Open Doors-dag 2019

In november ben ik naar de Open Doors-dag geweest. Er waren zo’n 8000 mensen aanwezig! En we hadden de mooiste plek van de hele zaal: de voorste rij in het midden, vlak voor het podium. Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, was ook aanwezig. Hij is inmiddels 91 jaar! Het was een hele mooie en indrukwekkende bijeenkomst. Dit jaar was het thema: ‘Hoop doet leven’.

Er waren weer verschillende sprekers uit landen waren christenen met vervolging te maken hebben. Zo sprak broeder Daniël uit Irak. In zijn jeugd was hij verjaagd door Al-Qaida. Na zijn studie theologie besloot hij zich in te zetten voor kinderen die moesten vluchten voor het geweld van IS. Ook sprak zuster Annie uit Syrië. Samen met een team vrijwilligers zet ze zich in om de slachtoffers van de burgeroorlog te voorzien van voldoende voedsel, schoon drinkwater en brandstof.

Het verhaal dat mij énorm aansprak was dat van broeder Mojtaba uit Iran. Hij groeide op in een islamitische familie. In zijn hart was voornamelijk woede en haat. Door de bitterheid stond hij heel negatief tegenover het leven, mensen en ook God. Hij vertelde dat hij een bodemloze put in zijn hart had die niemand kon vullen. Totale leegheid. Hij vroeg zich af wat het doel van het leven was en wat er zou geboren als hij stierf. Dit gaf Mojtaba een gevoel van hopeloosheid en verwarring. Met een gebroken hart sprak hij tot God. “Ik weet niet wie U bent… Maar ik heb U nodig.” Later zag hij een video met twee voorgangers die het evangelie uitlegden. Mojtaba hoorde over het kruis en de kracht van Zijn opstanding. En over de noodzaak om Jezus te accepteren in zijn hart. In gebed kwam hij tot bekering. Een totaal veranderd hart volgde. Hij had opeens liefde en passie, het negatieve gevoel was weg. Vloeken kon hij niet meer. Er was een verlangen naar andere christenen, een hechte broederschap. En die kwam. Ondanks de verdrukking van de overheid, waren ze vrij. Ze vlogen als vogels vertelde hij. Maar mensen wilden die ‘vogels’ neerhalen.

Mojtaba werd na een inval tijdens een dienst, gearresteerd voor het leiden van een huiskerk. Hij belandde in een isoleercel. Ze werden gedwongen om te stoppen en kregen een boete van 20.000 dollar. Maar ze gingen door. Hij zei: “Niemand kon onze passie voor Jezus uitdoven.” In drie jaar tijd groeide ze van ongeveer 15 naar 300 mensen. In 2012 was er weer een inval en arrestatie. Hij belandde voor drie jaar in de cel. Er gebeurde daar veel. Mojtaba beschreef het als een reis met Jezus. Hij en zijn medechristenen werden er ook vervolgd. Maar hij ontving kracht. Hij ervoer dat God tot hem sprak met de woorden: “Je lijdt voor Mij.” Ze hadden Bijbels nodig. Het enige wat ze konden doen was bidden. God opende een weg. En dat op een verbazingwekkende manier. Het onmogelijke gebeurde: een imam was bereid het naar binnen te smokkelen. Het was een wonder, aangezien de islam de ware Persoon Jezus, Zijn leven, kruisiging en wederopstanding verwerpt. De imam zei dat Bijbels naarbinnen smokkelen moeilijker was dan drugs. Maar het lukte en hij gaf ze een Bijbel. Ze waren er intens blij mee.

Later wilde een medegevangene, de leider van een drugsbende, met Mojtaba praten over het christelijke geloof. Maar Mojtaba durfde niet veel te zeggen uit angst voor een aanval. Maar hij zei wel tegen hem: “De Bijbel zegt: Jezus leeft! Bid tot Hem vanavond.” En dat had de bendeleider gedaan… Hij had zijn leven aan Jezus gegeven! Nét op tijd, want niet veel later is hij geëxecuteerd. De bendeleider was voor zijn bekering bang voor de dood, maar hij vertelde Mojtaba hij niet meer bang was omdat hij nu naar Jezus ging.

Mojtaba sloot af met de woorden (door mij geparafraseerd): “Heb passie voor God. Laat nooit je enthousiasme voor God zakken. Hij kan door jou heen werken. Al het lijden dat ik doormaak, is niet te vergelijken met het lijden dat ik zonder Jezus had. Dit heeft me geleid naar het omarmen van Jezus en naar het eeuwige leven. Dat andere leidde me naar de dood. Ik wil liever deze pijn. Door het evangelie heb je zo een belangrijke rol! God beïnvloedt de wereld door ons heen. Jullie zijn het leger van God. Broeders en zusters die vervolgd worden, houdt moed! God leeft! Ga door! Laat je niet misleiden door het nieuws in deze wereld. In Jesaja 6 staat: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!’ Er werd gebeden voor ons toen we in de gevangenis zaten. Dat is zó belangrijk!” Toen Mojtaba klaar was met spreken, hebben we met 8000 mensen tegelijkertijd gebeden voor de vervolgde christenen in de gevangenissen.

Bart