Hierboven ziet u het nieuwe motto, het motto van 2021. Nou ja, nieuw…

2021 is al weer een maand oud en je leest al weer het gemeenteblad van de maand februari.

Wat is dan iets nieuws? Iets nieuws dat God zal maken. Iets nieuws dat nu ontkiemt? Wanneer is iets nieuws al weer oud? Wanneer is het nieuwe er van af?

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over ‘nieuw’? Nou, daar wordt je echt door bemoedigd! Lees met mij mee…

Klaagliederen 3:22-24

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

2 Korinthe 5:17

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Openbaring 21:5

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Zo maar een paar teksten die gaan over ‘nieuw’. Nieuw in het woordenboek van God heeft te maken met Zijn trouw, met zijn goedheid en zijn liefde voor ons. Het heeft te maken met het voorbij gaan van het oude, met de scheppingskracht van God, die volledig vernieuwt. Hij maakt alle dingen nieuw. Alle.

Nieuw bij God is perfectie.

Nieuw bij God is anders dan bij mensen. Het heeft niets met trends of mode te maken, die voorbij gaan.

Nieuw bij God is waarachtig en betrouwbaar.

Ik ben onder de indruk van de scheppingskracht van God. Er is niemand die kan scheppen zoals Hij. Er is niemand zoals Hij!

Als Hij zegt dat er iets nieuws zal ontkiemen, dan denk ik aan de kracht in de zaden die Hij heeft gezaaid. Aan dat plantje dat er uit wil. Aan het moment dat die kern de schil doorbreekt en er geen houden meer aan is. Het moet er uit!

Dat is de scheppingskracht van God.

Afgelopen zondag heb ik mij meer gericht op de kinderen, met een boodschap over popcorn. Over de kracht die in een zaadje zit. Misschien vond u het niets.

Maar wat was ik blij toen een moeder mij vertelde dat een kleuter die ochtend had gevraagd of Jezus in zijn hartje wilde komen wonen. En wat was ik blij toen ik hoorde dat de boodschap precies een antwoord was op de vragen van een zesjarige over het bidden. Ook dat zijn nieuwe dingen! Zaden die ontkiemen. Nu.

En wat is het nodig dat die zaden geplant worden en ontkiemen in de levens van (jonge) mensen. Deze week ging de avondklok in en volgden rellen in het hele land. Iedereen sprak er schande van. Terecht.

Mijn handen jeuken en wat ik zie kan niet en mag niet gebeuren.

Maar ik zie ook jongeren die geen grenzen aangereikt hebben gekregen. Die zijn los gelaten. Die zelf maar moeten uitvinden waar de grenzen liggen. Die geen waarden aangeleerd hebben gekregen en de ruimte hebben gekregen om zelf hun grenzen te bepalen. Mensen hebben grenzen nodig.

Kent u het voorbeeld van de goudvis nog? De goudvis die begrenst werd door de wanden van de vissenkom? Die goudvis wilde ruimte, wilde zijn eigen gang gaan, wilde zijn eigen grenzen bepalen. En hij sprong uit de kom. Daar kwam hij er achter dat de wanden van de vissenkom zijn redding waren, omdat die het water binnen hielden, waarin de zuurstof zat die hij zo nodig had.

Buiten de vissenkom, zonder grenzen, overleefde de goudvis niet.

Laten we bidden voor ouders en opvoeders in deze tijd. Laten we bidden voor een generatie die grenzeloos opgroeit. Ook door internet en welvaart.

Alles is mogelijk, alles is binnen hun bereik. Laten we niet oordelen, maar bidden.

Laten we bidden dat er vernieuwing zal zijn in onze gezinnen, bij onze kinderen, bij onze kleinkinderen. Laten we hen de grenzen van de Bijbel aanreiken, waarden die levensreddend zijn, zoals de kom voor de goudvis. Laten onze huizen de huizen van vrede zijn, waar vriendjes en vriendinnetjes hun rust vinden. En grenzen.

Ik strek mij uit naar de vernieuwing van God. Ooit zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, waar gerechtigheid heerst.

 

Gerdo