Mattheus 26:40 en 41

40. En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? 41. Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Terwijl ik dit las en voor mij zag, wist ik dat dit ook over mij ging. Misschien is het wel een rode draad in mijn leven. Telkens weer het gevecht tussen slapen en waken. Wetende dat Jezus mij vraagt om met Hem te waken, val ik zo vaak weer in slaap. Ik ben geen haar beter dan Petrus, Jacobus en Johannes.
Ik zie in deze tijd een groot gevaar voor de gemeente in het in slaap vallen en in het onvermogen om wakker te blijven. We leven in een tijd van individualisme en materialisme. Een tijd van eigen keuzes maken op basis van wat goed voelt, op basis van wat wij willen of niet willen, op basis van zelfgerichtheid. Een tijd waarin mensen gericht zijn op bezit, luxe en vermaak. En ik zie het de gemeente van Jezus Christus binnen sluipen. Ik zie het gebeuren om mij heen. In mijn ogen brengt dat de gemeente van Jezus Christus in gevaar. Mensen worden opgeslokt door hun werk, door hun gezinsleven, door hun hobby’s, door hun eigen verlangens, door hun eigen emoties. En ergens daartussenin mag Jezus leven. In een klein kamertje.
Als je in slaap valt en niet wakker blijft met Jezus, heeft dat gevolgen voor jezelf en voor de gemeente. Is het zo zwart wit? Ik denk het wel.
Marleen vond op YouTube een interview van Kees Goedhart met Peter en Else Vlug, de oprichters van stichting Opwekking. Zoek het maar eens op.
Ik zie in hen een generatie van bouwers, mensen die zich geroepen voelden om gehoorzaam te zijn aan God, die hun leven en tijd volledig aan God gaven en vóór gingen om het werk van God uit te voeren. Niet om bekend te worden, niet om een groot werk te doen, niet voor het gewin, niet om op het podium te staan, niet om hun identiteit aan te ontlenen. Maar alleen om God te dienen. Denk ook aan Anne van der Bijl van Open Doors.
J. John zei op Opwekking. Het is niet ‘what’s in it for me’ maar ‘what’s in me for you’. Het is niet ‘wat zit er voor mij in’ maar ‘wat zit er in mij voor jou’.
Als God je kan gebruiken heeft dat gevolgen voor jou en de gemeente!
Hoe werkt dat nou, dat waken en slapen? Lees Romeinen 7 eens (vers 15 e.v.). Door je aardse natuur ben je overgeleverd aan de zonde. Oftewel: het zit in de mens om overgeleverd te zijn aan de zonde. En zonde is dat wat tussen jou en God in staat. Het goede is niet in je aanwezig, zegt Paulus. (NBV21)
O ongelukkig mens, wie zal je redden? Nou, het kan anders en dat vertelt Paulus ook in het vervolg van zijn brief, bij ons is dat hoofdstuk 8:

*1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
*5 Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil.
*12 Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven.

Paulus noemt ‘de wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt’. Er is een nieuwe wetmatigheid ontstaan: wie in Christus Jezus is, wordt niet veroordeeld. De Geest brengt in Christus Jezus leven en bevrijding van de wet van zonde en dood.
Zorg dat je in Christus Jezus bent! Geef niet alleen je hart aan Hem, geef je leven aan Hem! Zorg dat je beheerst wordt door de Geest, want dan streef je na wat de Geest wil. Laat het aardse los, laat de aardse maatstaven los, maar grijp het Koninkrijk van God en de maatstaven van dat Koninkrijk. De Bijbel zegt: Zoekt Mij en leef!

Lieve mensen, de kerk van 2022 en daarna heeft Geest vervulde mensen nodig, die hun leven aan God geven, die hun tijd aan God geven, die hun geld aan God geven, hun interesses en hun relaties. Mensen die hun hele leven toewijden aan God. Mensen die zich volledig over geven aan God.
God wil iedereen gebruiken. Geef je over aan Christus. Hij wil je leven vullen, Hij wil je gebruiken in Zijn Koninkrijk. Hij wil niet dat je op de tribune zit en toekijkt, Hij wil je in het speelveld.
Bid, lees de Bijbel. Wat zegt die jou? Maak dan weloverwogen en door God geïnspireerde keuzes, neem beslissingen, neem stappen, tenzij God je zegt om te wachten.
Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je talenten? Wat is je verlangen? Wijd je leven toe aan God en waak met Christus als Hij dat vraagt.
Om over na te denken in de vakantieperiode.
(Dit is een samenvatting van de prediking op zondag 19 juni. Op verzoek is de volledige tekst op te vragen bij mij)

Gerdo