Opnieuw een stukje in het blad over dit project, dat we met de hele gemeente gaan doen!
Op zondag 29 november heb ik verteld dat we inmiddels met de voorbereidingen zijn begonnen. We hebben een grote groep mensen uit de gemeente uitgenodigd voor een introductieavond met Henk Stoorvogel.

Toen we als leidersteam aan het project begonnen, hadden we een aantal gedachten vooraf:
• Het worden kringen
• We hebben kringleiders nodig
• Het wordt een project voor de mensen in de gemeente en mensen die de gemeente bezoeken.

Na die eerste avond met Henk Stoorvogel kregen we een hele andere richting aangeboden. Henk vertelde over gemeenten die al een project gedraaid hebben rond het boek Jezus leven volgen in het ritme van de rabbi .

In die projecten was sprake van een hele andere opzet:
• Het ging om gespreksgroepen
• Er waren niet perse kringleiders, maar gemeenteleden die bereid waren om gespreksleider te zijn.
• Het was een project van de gemeente voor de gemeente en voor mensen die men mee wilde nemen van buiten de gemeente.

Na de voorbereidingsavond viel op dat je eigenlijk met een compleet product in je hand het gesprek kunt voeren over het boek. Natuurlijk is daar het boek. Naar aanleiding van het boek zijn 7 filmpjes opgenomen met Henk Stoorvogel, waarin hij het boek toelicht. Maar er is ook een boekje ontwikkeld met vragen. Die vragen gaan over 7 thema’s uit het boek, waardoor je 7 avonden kunt vullen. Per avond een filmpje en een hoofdstuk met vragen. Met een moment eens per twee weken, gaat het dan om een periode van 14 weken. Wat ook werd opgemerkt: het gaat om een mooi afgerond geheel. Wie gespreksleider wil zijn is niet meteen voor het leven kringleider. Wie naar een gespreksgroep gaat , verbindt zich niet voor het leven aan een kring. Misschien is dat wel iets wat beter past in deze drukke en snelle tijd.
Ik zei het al op 29 november: wie een deurbel en een koffiezetapparaat heeft en een toestel om een filmpje af te spelen, die kan aan huis een gespreksgroep beginnen.
In die andere gemeenten hebben mensen op basis van hun verlangen of op basis van wie of wat er op hun pad kwam, een gespreksgroep geleid. Mensen namen een vriend, een familielid of een buurman mee. Henk vertelde dat hij een groep leidde in een bejaardentehuis en een groep met ex-drugsverslaafden.

We hebben besloten om ook op die manier stappen in geloof te zetten. We hebben geen doel als het gaat om het aantal gespreksgroepen. We ervaren dat God dit boek en dit project als middel wil gebruiken om mensen in Purmerend te bereiken met zijn boodschap van liefde, vergeving en herstel.
Wat we ook hebben besloten: wie mee wil doen krijgt het boek van de gemeente. Dus dat geldt ook voor de buurman, het familielid of de vriend die je al zo lang eens mee wilt nemen naar een kerkactiviteit.
Een derde besluit: er komt een dag van bidden en vasten, om dit project ook geestelijk voor te bereiden. Misschien wel twee. Of drie….

Met elkaar ervaren wij, dat dit project een middel kan zijn om als Christen in de Christengemeente Purmerend uit te stappen in geloof. Misschien door gespreksleider te worden, misschien door je huis open te stellen voor mensen die je helemaal niet kent, misschien door iemand te vragen voor een gespreksgroep, iemand waarvan je al zo lang verlangt dat hij of zij Jezus leert kennen.
En zo wordt een project dat bedoeld was voor de gemeenteleden, een project dat van betekenis kan zijn in Purmerend, in uw eigen familie of in uw eigen omgeving. De volgende tekst hebben we gelezen op de tweede voorbereidingsavond:
8 “Loof de HERE, bid tot Hem. Verkondig de volken van de wereld Zijn machtige daden. 9 Zing Hem toe, prijs Hem met gezang en maak Zijn wonderbaarlijke daden bekend. 10 Wees blij om Zijn heilige naam en laat wie Hem zoekt, verheugd zijn. 11 Zoek de HERE, ja, zoek Zijn kracht. Zoek onvermoeid Zijn tegenwoordigheid. (1 Kronieken 16:811 Het Boek)

Loof, bid, verkondig, zing, maak bekend, wees blij, zoek de Heere, zoek ZIJN KRACHT, zoek onvermoeid Zijn tegenwoordigheid.

We streven ernaar om het boek zo snel mogelijk aan u te kunnen uitreiken. We hopen dat dit gaat lukken op zondag 10 december. Dan zal ik ook op de zondagochtend meer vertellen over de stappen die gaan komen en de stappen die u kunt zetten.

Gerdo