Foto_Nieuwe-motto-2016

Het is ongelofelijk hoe snel de tijd gaat. Er is al weer een jaar voorbij en we beginnen aan een nieuw jaar, 2016.
Als ik naar mijn eigen leven kijk, vliegen de jaren voorbij. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we trouwden, verhuisden naar Purmerend, kinderen kregen. Maar we zijn bijna 32 getrouwd, wonen ruim 30 jaar in Purmerend, onze oudste is 31! U zult wel denken: hij wordt oud. Hij wordt melancholisch. Hij maakt de balans op. Misschien is dat allemaal wel zo. Kent u dat niet? Dat je nadenkt over wat je hebt bereikt? Over wat er is gebeurd in je leven?
Ik kom er steeds meer achter dat mijn leven hier op aarde niet mijn leven is. Ik bedoel: mijn leven hier op aarde is niet van mij, het is van mijn Schepper.
Vorige maand zei ik het al: ‘wie ik ben, wat ik heb bereikt en wat ik heb, het is alleen maar van God afkomstig. Hij is de bron waaruit ik mag putten, Hij geeft het leven, Hij voorziet’. Hoe kijk je naar je leven? Staat jouw leven centraal? Of staat centraal wat jouw leven kan betekenen in het Koninkrijk van God?

Als ik zo terug kijk naar mijn leven in 2015, dan ben ik maar deels tevreden over wat ik zie. En ik denk: ‘hoe had ik mijn leven nog beter kunnen inzetten in het Koninkrijk van God?’ Er is immers nog zo veel te doen!

Ons motto voor 2016 is misschien verrassend. Tenminste dat was het voor ons wel! Het motto is: komt uit Mattheus 20:32: Jezus bleef staan, hij riep hen en vroeg: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’
Toen we er met elkaar over spraken in het team was het eerst wat onwennig. Maar hoe meer we het er met elkaar over hadden, hoe enthousiaster we werden en hoe meer we ontdekten.

De context is, dat twee blinde mannen langs de weg zitten, als Jezus voorbij komt, met een hele groep mensen die Hem volgt. Als de blinde mannen dat horen, beginnen ze te roepen naar Jezus: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Maar de mensen om Jezus heen zijn daar niet van gediend en ze snauwen de blinde mannen toe dat ze stil moeten zijn. Dat helpt niet echt, want de mannen gaan alleen maar harder roepen.
En dan blijft Jezus staan, roept hen en vraagt: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?
Zij antwoorden: ‘Heer, open onze ogen!’ En Jezus krijgt medelijden, is met ontferming bewogen en raakt hun ogen aan. Meteen kunnen ze weer zien en ze volgen hem.

Misschien zitten er wel 10 preken (of meer!) in dit motto: de mannen (h)erkennen Jezus als Heer en Zoon van David, de mensen vinden het vervelend dat deze mensen aan de rand van de samenleving zo luidruchtig zijn, de mannen houden vol in hun roep naar Jezus, waarom stelt Jezus hen deze vraag terwijl ze kennelijk blind zijn? Wil Jezus het van hen horen? En: als zij kunnen zien, volgen zij Jezus!
Gedurende 2016 zullen we meer dan eens terug komen op dit motto. Wij ervaren met elkaar dat er een diepe betekenis aan verbonden is. Dit motto is niet vrijblijvend. Ik ervaar dat daar (minstens) twee kanten aan zitten:

  • Wat is mijn antwoord aan Jezus als Hij mij deze vraag stelt: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ Kies ik voor mijn eigen leven? Kies ik voor wat ik graag wil hebben? Of kies ik voor wat nodig is in het Koninkrijk van God? Wijsheid, of gaven van de Geest, of vrucht van wat God doet in mij? Of kies ik voor wat een ander nodig heeft? Genezing? Rust? Huisvesting? Balans in zijn of haar leven?
  • Een tweede aspect aan dit motto is, dat wij misschien wel een rol spelen in het beantwoorden door Jezus, van deze vraag van de ander. Wat nu als die ander verlangt naar herstel en hij of zij vraagt aan ons om voor hem of haar te bidden? Zijn wij daar dan toe bereid? Durven we dat? Willen we dat? Wat als er niets gebeurt? Wat is ons antwoord op de vragen van de ander?

Beide kanten vragen van ons dat we dicht bij God blijven, dat we ons leven aan hem geven, dan we ons open stellen voor God in ons leven. Uit onszelf kunnen we niets, we zijn afhankelijk van wat God doet in ons. Paulus zegt in 2 Korinthe 3 : 5 en 6: ‘Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.’
Denkt u dit jaar met ons mee over dit nieuwe motto? Over wat uw antwoord aan Jezus zou zijn? Over wat uw rol zou kunnen zijn in het antwoord van Jezus aan onze broers en zussen? Wij wensen u een gezegend 2016!

Gerdo