Als u dit leest, dan is 2024 al een week oud. De eerste zondag van het jaar valt op de 7e van de eerste maand, dus jullie wachten al een week op het nieuwe motto. Ik weet niet wat dat jaarlijkse motto voor jullie betekent.
Het motto is een terugkerend fenomeen, dat al jaren bestaat. Hoe het jaarlijkse motto ooit begonnen is en met welke motivatie, kan ik niet terughalen. Ik heb daar echt geen actieve herinnering aan….
Voor mijzelf is dat jaarlijkse motto een vingerwijzing van de Heer. Een soort wegwijzer voor het jaar dat gaat komen. Als voorganger bid ik daar voor en ben ik daar mee bezig is. Dan toetsen we het als team en kijken we of we er allemaal vrede over ervaren. Of het ‘goed zit’.
Als ik terug kijk op 2023 dan is het motto voor mij een houvast geweest. En tegelijk is het profetisch geweest, het is ook uitgekomen. Het motto was: Jona 2:10 uit de NBV21: ..maar ik zal mijn stem in dank verheffen en U offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!’
Toen wij ons huis kregen hebben we het aan God gewijd. We hebben gezegd: Heer dit is uw huis, U mag het gebruiken voor Uw werk. In 2023 zijn we weer gestart met een 15-25 groep en zat de jeugd weer bij ons thuis. We hebben die belofte (weer) ingelost.
En wat was ik dankbaar voor hoe het met onze jongste kleinzoon is gegaan dit jaar. Het is werkelijk de Heer die redt!
Dit jaar dacht ik dat het over volhouden moest gaan, over volhouden in deze tijd. Ik had gesproken over Hebreeën 10 op 3 december, over de belijdenis vasthouden. Ik dacht: dat is het, God wil dat we volhouden en dat we onze belijdenis vasthouden. Maar het motto komt niet uit Hebreeën 10, hoewel het wel te maken heeft met het vasthouden aan de belijdenis.
Het werd 1 Korinthe 3:11 – ‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus’.
Het fundament waarover Paulus spreekt is zó belangrijk. Als je fundament niet goed is, dan is je bouwwerk gevaarlijk of onbewoonbaar.
En zo is het ook met ons geloofsleven. Een ander fundament dan Jezus Christus kan en mag er niet zijn. Juist in een tijd die ons dichter bij de terugkeer van Jezus brengt. We zien de tekenen van de tijd, maar dat is nog niet het einde, zegt Jezus in Mattheus 24. Daarna volgt nog verdrukking voor Christenen en zullen zij worden gehaat door alle volken. Als die tijd komt hebben we een sterk geestelijk huis nodig, op het enige goede fundament!
Ik kreeg verschillende aanwijzingen voor dit motto. Op twee verschillende avonden met de jongeren kwam deze tekst ter sprake. Maarten-Willem haalde bij het Avondmaal Psalm 23 aan en sprak uit: ‘Je hebt niets anders nodig dan Jezus’ (‘het ontbreekt mij aan niets omdat de Heer mijn herder is’).
En Dirk van Genderen schreef er over in zijn overdenkingen. Ik citeer:
“Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israël, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israël, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:8 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader.”

Ik kan niet voorspellen waarom we dit motto nodig zullen hebben in 2024.

Ik kan alleen maar zeggen: controleer je fundament. Zitten er scheuren in?
Is het Jezus Christus wel, waarop je bouwt? Of is het gewoon fijn in de kerk?

Ben je gaan bouwen op zand, in plaats van op de Rots?
Is je huis van stro of hout en kan het makkelijk verbranden?
Check je fundament en check je bouwwerk. Bouw op Jezus alleen.
Mijn tip: Lees 1 Korinthe 3 eens door.

Gerdo