1 Petrus 5 vers 5-9, Herziene Staten Vertaling
(In Gods hoede en waakzaam tegen de duivel)
5. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 7. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
8. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Dit stukje gaat o.a. over de omgang met elkaar. Over elkaar onderdanig zijn.
Dat is wel een gevoelig woord in deze tijd in een individualistische maatschappij, waarin het draait om Koning Ik op de troon.
Ik zie het ook bij Christenen. De eigen behoefte wordt leidend, het eigen gevoel wordt leidend, het eigen onderwijs wordt leidend. Het gaat soms niet meer om wat God in je leven wil doen, maar over wat jij uit je geestelijk leven kunt halen voor jezelf. Om de ervaring. Om het gevoel. Om meer.
En daarbij gaat het dan ook niet meer om de ander.
Onderdanig betekent erg gehoorzaam zijn, je als mindere opstellen, volgens van Dale. En dat is wat de Bijbel hier dus zegt: ben je bereid om in de gemeente gehoorzaam te zijn aan anderen, om je als mindere op te stellen?
Ben je bereid om je te vernederen onder de krachtige hand van God?
Het Boek spreekt over ‘buigen onder de sterke hand van God’.
Ik vertelde al dat ik kort geleden de autobiografie heb gelezen van Anne van der Bijl. Hij had bepaald dat zijn levensverhaal pas na zij dood in het Nederlands uitgebracht mocht worden. Wat hij wilde hier niet herkend worden, hij wilde geen bekende Nederlander worden. Hij was nederig. Maar hij was tegelijk een man die bekend was, die in de belangstelling stond, die met wereldleiders heeft gesproken. En toch: bescheiden, nederig en gehoorzaam aan God.
Ik heb in mijn leven met God ontdekt dat het woord bescheidenheid een rol speelt in de interpretatie van hoogmoedig of nederig. En die bescheidenheid die mis ik wel eens in het Koninkrijk van God.  Ik zie vaak het vlees opspelen in bedieningen. Mensen die enorme visies etaleren, waar niets van terecht komt. Mensen die graag op het podium willen staan, maar ook weer stilzwijgend verdwijnen.
Waar is de nederigheid? God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Wees maar nederig, wees maar bescheiden.
Wees met nederigheid bekleed, staat er. Trek het aan als een jas, als bedekking.
Let op: dit stukje staat in het gedeelte waar boven staat: In Gods hoede en waakzaam tegen de duivel. Nederigheid houd je in Gods’ bescherming, terwijl hoogmoed een valstrik is waar je in kunt stappen, waardoor je afdrijft van Gods’ bedoeling en niet langer in zijn genade bent (want de nederigen geeft hij genade).
Pas op dat je niet verslonden wordt door de vijand, als je in de valstrik van de hoogmoed stapt.
Als er staat ‘verneder je onder de krachtige hand van God’, gaat dat volgens mij ook over overgave. Over onderdanig zijn aan God, over je als mindere opstellen onder God. Een soort erkenning van wie God is en van wat jouw positie is onder Hem. Buig voor hem.
Ja, Hij heeft ons het recht gegeven om kinderen Gods’ genoemd te worden.
Ja, Hij heeft ons geroepen tot de Geest van het zoonschap.
Maar Hij is soeverein, Hij is God, Hij is Heer, Hij is Koning. En Hij vraagt ons om dat telkens weer te erkennen: Vader, wat U doet, dat is goed. Als we dat doen, kan Hij ons op Zijn tijd verhogen (vers 7).

Het kan zijn dat je lang op weg bent met God. Het kan zijn dat je veel hebt geleerd in je wandel met God. Maar dat was niet om jezelf te dienen of te verhogen.
Romeinen 15 zegt in de eerste verzen:
Als wij sterk zijn in ons geloof, moeten wij rekening houden met de gevoeligheid van anderen die minder sterk zijn. Wij moeten niet aan onszelf denken. 2 Wij moeten de anderen aanmoedigen zodat zij ook sterk worden. 3 Want ook Christus heeft niet zijn eigen belang gezocht.
Wees allen elkaar onderdanig.  Houd rekening met de gevoeligheden van anderen die minder sterk zijn. Denk niet aan jezelf. Moedig de ander aan. Dat zegt Gods’ Woord. Tegen ons allemaal.

Gerdo