Psalm 24 zegt het volgende:

1.De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.
2. Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren.
3. Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
4. Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. 5. Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil. 6. Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela.
7. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. 8. Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.
9. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. 10. Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Sela.

Als David, de schrijver van deze Psalm, zich afvraagt wie naar de Heer mag gaan, wie de berg van de HEERE zal beklimmen,  wie in Zijn heilige plaats zal staan, dan zegt de Geest tegen Hem: Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob.
David spreekt over de afstammelingen van Jakob. Dat is Gods’ volk. Dat is het geslacht van mensen die naar Hem vragen, die Gods’ aangezicht zoeken.
Ik vind daarin een sleutel. Ook wij zijn Gods’ volk geworden toen we gered werden door Jezus Christus. Toen we witter werden gewassen dan de sneeuw, toen elk smetje werd weggenomen, toen we rechtvaardig werden in Christus. Maar er is meer dan alleen die redding. Dan begint het namelijk pas. Dan mag je als een rechtvaardige gaan leven. Als een kind van God. Dan mag je naar Hem vragen, dan mag je Hem zoeken en dan zal Hij antwoorden. Dat maakt dat je verandert. Dat maakt dat je de berg van de Heer mag beklimmen.  Dat maakt dat je op heilige plaatsen mag staan.
Wie leeft als kind van God krijgt reine handen en een zuiver hart, blijft weg van wat vals en bedrieglijk is. Wie leeft als een kind van God zal zegen ontvangen en gerechtigheid van de God van zijn of haar heil. Het zijn de beloftes van God voor de mensen die het leven met Hem serieus nemen, voor de mensen die naar hem vragen en die zijn aangezicht zoeken.
Wie dat beleeft, wie dat meemaakt, wie dat ervaart, die heeft een ontmoeting met Jezus gehad, de Zoon van God, die jouw leven op zijn kop zet, die jouw hart en gedachten verandert, die elke dag aan jouw kant staat en met jou mee gaat.

7. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. 8. Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.
9. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. 10. Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Sela.

Je mag het uitspreken tegen de poorten van je hart. De Heer komt binnen in je hart! Sterk en geweldig! De Koning der ere is in jouw hart komen wonen, de Heer van de legermachten!
Hebben jullie het woordje ‘sela’ gezien? Het betekent waarschijnlijk echo of refrein en is  bedoeld voor de zangleiders in de tijd van de PsalmenLaat het maar door echoën, laat het maar herhaald worden: De Koning der koningen is binnen gekomen in jouw leven en nodigt je uit om naar Hem op te gaan en op Zijn Heilige plaatsen te zijn.
Wat ik beschrijf is zo leven veranderend, het heeft zo’n impact op een mensenleven! Eigenlijk moet ik jullie vragen: wat zien jullie er van terug in mijn leven? Wat merken jullie er van? Wat is er van te zien? Want omgekeerd verlang ik het ook te zien in jullie leven. Hebben jullie zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van jullie heil? Vragen jullie naar Hem en zoeken jullie zijn aangezicht? Het verandert je leven en als het onze levens verandert, zal het ook de gemeente veranderen. En als het ons en de gemeente verandert, zal het onze omgeving veranderen!

In Handelingen 4 vanaf vers 10 zegt Petrus na de genezing van een zieke man:

10. Nu, wat ik u en het hele volk van Israël moet zeggen, is dit: dat deze man hier gezond vóór u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt.
11. Nu blijkt hoe de steen die door de bouwers was afgekeurd, juist tot de hoeksteen is geworden.
12 . Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’

Verandering komt door de naam van Jezus. Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden.
Nu, wat ik jullie en heel Waterland moet zeggen: dat mensen genezen en redding ontvangen, komt door de naam van Jezus Christus. Hij werd 2000 jaar geleden gekruisigd, maar Hij is door God levend gemaakt en Hij is een levende God die in jouw hart wil wonen en die jouw leven wil veranderen. Veel mensen wijzen Hem af, als beperkend en als achterhaald, afwijzing als een steen die wordt afgekeurd door bouwvakkers. Maar Hij is de hoeksteen waarop jij het huis van je leven kunt bouwen, er is bij niemand anders redding te vinden in deze tijd van onzekerheid. Hij is de enige door wie mensen kunnen worden gered. Zij die naar Hem vragen, die Zijn aangezicht zoeken die zullen zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God die hen wil redden!

Gerdo