Op 20 oktober sprak ik in Hippolytushoef. Ik sprak over een lied waarmee ik was wakker geworden:
“Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten!”
Toen ik er mee aan de slag ging, kwam ik er achter dat het om gezang 165 gaat en nader onderzoek
leerde dat dit gezang verwijst naar Efeze 5:14, waar letterlijk dezelfde zin staat: ‘Daarom zegt Hij:
Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’.
Ik ben er een groot voorstander van, dat we Bijbelteksten in hun context lezen. Het is makkelijk om
een tekst uit zijn verband te halen en die te gebruiken, maar soms vergeten we dan dat er iets bij
hoort. U zou dan moeten lezen uit Efeze 5: 1-14.
Paulus haal hier een geestelijk principe aan, dat ook door Jakobus wordt aangehaald in de Bijbel.
Jakobus schrijft in zijn brief aan de gelovigen in hoofdstuk 1 vers 12-15:
12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon
van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.
13. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan
niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.
14. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en
verlokt.
15. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid
is, baart ze de dood. 16. Dwaal niet, mijn geliefde broeders!

We hoeven onze ogen er niet voor te sluiten: we leven als kinderen van God midden in deze wereld
van 2019 en elke verzoeking om ons naar de brede weg te trekken die er maar bestaat, die komt
op zeker moment op ons pad. En het hoeft niet altijd te gaan om de meest grove zonde die je maar
kunt bedenken.
Elke zonde drijft een wig tussen ons en God.
Toen ik jonger was had ik nog wel eens de neiging om grappen te maken ten koste van een ander.
Dan had ik de lachers op mijn hand, maar het deed een ander pijn. Ik kwam er achter dat het niet
klopte en dat God van mij vroeg om er mee te stoppen.
Dat is het principe wat Jakobus uitlegt. Ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte
wordt meegesleurd en verlokt.
Ik werd verzocht door mijn eigen begeerte naar positieve aandacht en ‘er bij horen’. Ik werd verlokt
om mijzelf groter te maken ten koste van een ander. En als ik er aan toe gaf? Dan werd de begeerte
bevrucht door mijn gedrag, ten koste van een ander. En dan ontstaat de zonde van hoogmoed,
een zonde die geboren wordt, die ontstaat, door mijn behoefte naar aandacht. En als je daarmee
door gaat wordt het erger en erger, de zonde volgroeit en het leidt je weg van God en uiteindelijk
tot de dood, als je niet meer in relatie leeft met God, je eigen weg gaat en niet meer gered wordt.
En zo kan het gaan met elke verleiding.
Paulus en Jakobus spreken over een leven dat niet past bij een kind van God. Paulus zegt hier
immers ook: Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook
Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer,
tot een aangename geur voor God.
Laten die zonden, die dingen die niet bij kinderen van God horen onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, maar veelmeer past dankzegging.
Wandel als kinderen van het licht.
Materialisme, hebzucht, bezig gehouden worden, druk zijn, inhoudsloos geklets, herkenbare zonde,
verleidingen, het komt allemaal op ons pad. Maar hoe gaan wij er mee om? Wandelen wij nog als
kinderen van het licht? Wijzen we nog af wat zonde is? Of worden we in een geestelijke slaap gesust
door de wereld waarin we leven? Een wereld die geen grenzen wil, een wereld die geen verboden
wil, een wereld die vrijheid wil, een wereld die de Bijbel niet meer erkent, een wereld die de enige
waarachtige God niet erkent, een wereld die de weg, de waarheid en het leven niet meer erkent?
Als je geestelijk in slaap bent gevallen: Ontwaak, jij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal
over je lichten. Als je niet wandelt als een kind van het licht en in slaap bent gesust door de golven
van de tijd en van deze wereld: Ontwaak, jij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over
je lichten. Kinderen van het licht: kom tot leven! Sta op uit een dode wereld. Sta op uit een wereld
die tot niets leidt. Kom tot leven.

Toen ik er over nadacht moest ik aan twee beelden denken, die beiden met mijn eigen interesses
te maken hebben. Ik kijk af en toe een film en als ik thuis mag kiezen dan is het een spannende film
met een goed verhaal, bijvoorbeeld over spionage. Daar komen wel eens sleepers in voor, slapers.
Bijvoorbeeld Russen die jaren in Amerika wonen en die gewoon hun leven leiden te midden van
een buurt, te midden van collega’s, die wonen en werken als elke andere Amerikaan. Totdat zij een
opdracht krijgen van hun regering, de Russische regering, en dan in actie komen. Dan blijken ze
ineens allerlei vaardigheden te hebben die niemand achter ze had gezocht en dan blijken ze in staat
te zijn tot dingen die niemand achter ze had gezocht.
Het andere beeld heeft met auto’s te maken. Sommige auto’s zijn ook sleepers, slapers. Er zijn
mensen die een hele gewone auto nemen, bijvoorbeeld een suffe Volvo stationcar. Voor de lol
bouwen ze daar dan een beest van een motor in. En als er dan eens een dikke BMW of Mercedes
naast hen komt staan bij het verkeerslicht, dan trappen ze het gas in en dan blijkt die suffe Volvo
zulke prestaties neer te zetten, dat die BMW of Mercedes het nakijken hebben.

Ontwaakt gij die slaapt is geen straf. Ontwaakt gij die slaap is net zoiets als een sleeper zijn. Je
schudt het gewone leven van je af. Je schudt het suffe imago van je af. Je zet prestaties neer die
niemand van je had verwacht.
Kent u woorden als doodsaai, doodstil en doodvermoeiend? Woorden waar het woordje dood
voor staat krijgen een grotere negatieve lading.
Het is geen straf om je los te maken van wat dood is. Want het is Christus die zijn licht over je laat
schijnen. Wie bepaalt wie jij bent? Als Christus zijn licht op je laat schijnen, als Christus je vergeeft
en je zonden wegneemt, als Christus je Zijn Geest geeft, als Christus je geneest, je herstelt en
bevrijdt, dan zul je leven als nooit tevoren!
En dat is niet doodsaai, doodstil of doodvermoeiend!

Gerdo