Foto_Pasen2016

Ik heb net jet stukje van Annelot gelezen, op de eerste bladzijde van dit gemeenteblad. ‘Aanbidding als reactie op heerlijkheid’.
Als ik naar een schaatswedstrijd op voetbalwedstrijd kijk, op fragmenten van een popconcert zie, dan zie ik ook een soort aanbidding als reactie op heerlijkheid….
Mensen zijn in extase omdat hun club of hun (sport) idool een prestatie neerzet of in elk geval iets laat zien wat bewondering oproept.
Jezus is veel meer dan een sportheld, een sportclub of een popidool. De Bijbel zegt dat er geen grotere liefde is, dan dat iemand zijn leven geeft om een ander te redden. In die zin heeft Jezus alles gegeven. Ik hoor sportmensen wel eens zeggen in een interview na de wedstrijd ‘ik heb alles gegeven’. Maar dat is natuurlijk (gelukkig) niet zo.
Wat is het aanbidden waard? Wie is het aanbidden waard?
In de aanloop naar het paasfeest van 2016 kunnen we daar over nadenken. ArieJan Mulder haalde zondag 21 februari in zijn preek Jesaja 61 aan in verband met de terebinten van gerechtigheid. Maar in de verzen 13 wordt een profetie over Jezus uitgesproken.

De geest van God, de HEER, rust op mij,want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden,om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,2om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten,3om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid.

Jesaja kondigt de komst van de Messias aan, de gezalfde van de Heer. En Jesaja laat een aantal dingen zien, die de Gezalfde zal doen. Hij zal armen het goede nieuws brengen. En waar bestaat dat dan uit? Aan verslagen harten biedt Jezus hoop. Aan mensen die gevangen zitten (waarin?) vrijlating bekend te maken en aan mensen die geketend zijn (waaraan?) zal Hij bevrijding bekend maken.
Hij zal mensen die treuren troosten, Hij zal hen een kroon op hun hoofd geven in plaats van het stof dat zij er zelf op doen in hun rouw en verdriet, Hij zal hun rouwkleding vervangen door vreugdeolie en hun verslagenheid door feestkleding.
Als je het zou moeten samenvatten in éen zin: Jezus draait de situatie om.

Als ik dit schrijf kan ik zo enkele situaties opnoemen in de gemeente, waarin het nodig is dat de situatie wordt omgedraaid. Situaties die al langer duren en waarin mensen hoopvol wachten op verandering in hun situatie.

Dat kan lichamelijk zijn, dat kan geestelijk zijn, dan kan materieel zijn. Soms denk ik ook: ‘Heer, hoelang nog?’.

En dan zie ik de belofte van God. Dan hoor ik Jesaja spreken, namens de Heer, de ‘profetie over de komende glorie’. En ik denk aan het kruis, waaraan Jezus hing, die voor al deze omstandigheden zijn leven gaf en het grootste offer bracht wat maar te brengen was.

Dan denk ik aan de opstanding uit de dood. Aan de enorme gevolgen van het offer van Jezus, van zijn dood en zijn opstanding. Ik las in dat verband Hebreeën 10 vanaf vers 19:
Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom,omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Het offer van Jezus heeft voor ons de weg gebaand naar een nieuw leven. En ja, soms wankelen wij. Maar er is een weg naar stabiliteit. De Bijbel is waarheid en zegt dat wij een hogepriester hebben, Jezus, die voor ons bemiddelt die dienst doet in het huis van God.

Laten wij….is een oproep. Laten wij….is samen optrekken.
Laten wij elkaar bemoedigen, aansporen, lief hebben, goed doen.
Laten wij samen naar de gemeente gaan. Laten wij samen aanbidden!

Als reactie op dat fantastische offer van Jezus, als reactie op die glorieuze opstanding, als reactie op die majestueuze overwinning van de Koning der Koningen op elke macht of kracht waarmee wij te maken hebben in ons leven. Gezegend Paas FEEST!

Gerdo