Toen ik dit stukje schreef, eind maart, denkend aan Pasen op 17 april, moest ik denken aan een lied uit mijn tienertijd.
Ik was toen fan van een Gospelgroep die ‘2nd Chapter of Acts’ heette (dat betekent ‘2e hoofdstuk van Handelingen’). Volgens mij waren het twee zussen en een broer, die samen zongen tot eer van God. 1 lied heette ‘Easter Song’ (‘Paaslied’). Het ging zo (jullie moeten de goeie muziek er maar bij denken….of het opzoeken):

Hear the bells ringing, they’re singing that we can be born again
Hear the bells ringing. they’re singing Christ is risen from the dead

The angel up on the tombstone said He is risen, just as He said
Quickly now, go tell his disciples, that Jesus Christ is no longer dead

Joy to the world, He is risen, hallelujah
He’s risen, hallelujah, He’s risen, hallelujah
Hallelujah

Hoor de klokken eens luiden,
ze zingen dat we opnieuw geboren kunnen worden

Hoor de klokken eens  luiden,
Ze zingen dat Christus is opgestaan ​​uit de dood

De engel op de grafsteen zei dat Hij is opgestaan,
precies zoals Hij voorspelde…
Snel nu, vertel het aan zijn discipelen,
dat Jezus Christus niet langer dood is!

Vreugde aan de wereld, Hij is opgestaan, halleluja

Hij is opgestaan, halleluja, Hij is opgestaan, halleluja

Hallelujah!

Het hielp mij om een voorstelling te maken van het Paasfeest, om te fantaseren hoe het geweest moest zijn. Ik beeldde me in hoe 3 vrouwen bij een leeg graf kwamen. Hoe de engel daar op de grafsteen zat en zei: “U hoeft niet te schrikken, U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Kijk, daar heeft Hij gelegen”(Markus 16:6).
Het lied laat de blijdschap over de opstanding opspatten en liet mij blij worden omdat die opstanding mijn redding was. Ik had dat als 14-jarige haarscherp in de gaten en dat is niet veranderd!

U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Jesus Christ is no longer dead, Jezus Christus is niet langer dood!

Ik verlang er naar om tijdens het Paasfeest die sensatie opnieuw mee te maken.
Om die opstandingsboodschap, om die opstandingskracht opnieuw te beleven.
Om de opstanding van de Koning der Koningen en de Heer der Heren opnieuw te vieren en met Hem te vieren, met Hem die zegt:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18) En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:20).
Koning Jezus staat aan onze zijde. En wij mogen aan zijn zijde staan. Hij heeft ons macht gegeven om Kinderen Gods te worden (Johannes 1:12), opnieuw geboren, ons oude bestaan achter ons gelaten, opgestaan in nieuw leven.

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Johannes 4:9 en 10)
Bedenk toch eens wat dat voor jou betekent. Het offer van Jezus ging vooraf aan zijn opstanding. Hij gaf zijn leven opdat wij zouden leven door Hem.
Ik heb geen woorden bij wat ik voel. Zo’n diepe dankbaarheid. Zo’n diepe blijdschap. Zo dankbaar dat God mij lief heeft in al mijn onvolkomenheid. Zo blij dat Hij mij heeft gered en dat ik mag leven door Hem, in al mijn gebrekkigheid.

Daarom vier ik Pasen. Joy to the world! Een feest voor de wereld, een feest voor mij! Jezus leeft en ik met Hem!

Gerdo