Als ik dit schrijf is het eind april. Nog een week en dan begint de maand mei.
Nog 5 weken vanaf dit moment en dan is het Pinksteren.

Ik zal vandaag op deze plaats niet de geschiedenis van Pinksteren citeren, zoals die in Handelingen 2 te lezen is. Dat kunt u zelf lezen, doe het nog eens!

Ik wil het wel graag met jullie over de betekenis van Pinksteren hebben.

Dat raakte me namelijk opnieuw, toen ik een tekst las uit Johannes 16, waar Jezus zelf aan het woord is. Ik bedoel het gedeelte vanaf vers 7:

7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9. van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10. van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11. en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

  1. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
  2. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Ooit zijn wij begonnen als een gemeente die was aangesloten bij de Broederschap van Pinkstergemeenten. Later ging die op in de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Daar zijn wij nog steeds lid van, maar tegelijk waken we over de balans tussen Woord en Geest.
Ik zie wel eens dat de Heilige Geest wordt gebruikt als een soort instrument dat je uit de kast trekt en dan soms ook nog zodat wij mensen een mooie ervaring hebben. Zodat we bediend worden in onze behoefte naar een goed gevoel.

Dat lees ik niet in Johannes 16:13. Daar staat de Geest van de Waarheid ons de weg zal wijzen in heel de waarheid, wat Hij van Jezus heeft gehoord (en die heeft het van de Vader ontvangen) zal de Geest tot ons spreken en de Geest zal ons toekomstige dingen verkondigen.

En ja het klopt. God schenkt ons gaven van de Geest. En God schenkt ons de vrucht van de Geest. Bedoeld om ons geloofsleven op te bouwen, om de ander te dienen en om God te eren. Niet om ons een fijne ervaring te geven of ons te bedienen in onze verslaving naar geestelijke hoogtepunten.
En ja, die zijn er, zeer zeker, door de kracht van de Heilige Geest. Van die momenten die je nooit meer vergeet. Van die momenten dat je overstroomt van vreugde en soms letterlijk hardop wil juichen. Van die momenten dat je op je eigen kamertje zit en door de Geest de tranen over je wangen lopen of je hardop halleluja zegt. Of momenten van genezing, van herstel, van bevrijding, van antwoord, van spreken in klanken die je zelf niet begrijpt.
Door de Heilige Geest, die tot je spreekt of die handelt.

Wij mogen de Heilige Geest verwachten. We mogen de Heilige Geest welkom heten in ons leven. Om ons geloofsleven op te bouwen, om de ander te dienen en om God te eren. Halleluja! Heilige Geest, wees welkom!

Je ziet de woorden van Jezus waarheid worden in Handelingen 2, meteen nadat de uitstorting van de Heilige Geest heeft plaats gevonden.
De mensen in Jeruzalem zien dat er zich onmiskenbaar iets bovennatuurlijks afspeelt. Hoe is het mogelijk dat die eenvoudige vissers ineens allerlei talen kunnen spreken en dat bezoekers van Jeruzalem de boodschap over Jezus in hun eigen taal horen?
En natuurlijk wordt het weer weggelachen en wordt er een verklaring gezocht: ze hebben te veel zoete wijn gehad.
De uitstorting van de Geest is niet het doel op zich. Het is een moment, een moment dat nodig is en dat gepaard gaat met de kracht en uitingen van de Geest. Petrus laat zien dat de woorden van Jezus uit Johannes 16 daarna waar worden. Petrus een visser, maar ook een leerling van Rabbi Jezus, geeft uitleg op basis van de schrift en hij citeert de schrift en koppelt die aan de recente gebeurtenissen. Het is niet door zijn kracht dat de mensen diep geraakt worden en zich bekeren op zijn oproep. Het is de kracht van de Heilige Geest, die Petrus gebruikt en leidt om de weg te wijzen in de waarheid, zodat mensen hun hart aan Jezus geven.

Die Geest wil ik in ons leven wonen en werken. Precies zoals dat bij Petrus gebeurde, wil hij ook jou en mij gebruiken. Als je Hem de ruimte geeft, wees dan niet verbaasd van wat er gaat gebeuren in jouw leven en in dat van anderen die op jou pad komen.
Ontvang de Heilige Geest!

Gerdo