Handelingen 1:7 en 8

  1. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Op zondag 22 mei sprak ik in de Gezinsdienst over Hemelvaart. Jezus’ laatste woorden zijn onder andere: ‘Het is niet aan ons om ons druk te maken over de tijden en gelegenheden die de Vader in handen heeft’. In Het Boek staat: ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren’.
We moeten nuchter en waakzaam zijn, we moeten onze ogen en oren open houden, maar het heeft geen zin om van alles proberen te duiden of te bestempelen. We hoeven elkaar niet te overtuigen waar we staan in de eindtijd, wat daar mee te maken heeft en in welke fase we verkeren, want het zijn de dingen die onder Gods’ heerschappij vallen en waar wij geen invloed op hebben.
Laten we gehoorzaam zijn aan Jezus, die meteen daar achteraan zegt:
Je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
Ik zei op 22 mei: “Laten we dit jaar eens de tijd nemen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Om te bidden, om te luisteren naar de stem van God. Om ons voor te bereiden op Pinksteren. Net zoals de discipelen dat deden….”

  1. Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

In Handelingen 2 zet dit zich voort:
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

  1. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
  2. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Wat mij opvalt is:

  • de gehoorzaamheid aan Jezus na Hemelvaart (blijf in Jeruzalem en wacht).
  • Het eensgezind volharden.
  • Het eensgezind bidden en smeken.
  • Het eensgezind bijeen zijn.

Ik denk dat de gemeente op dit moment in de tijd ontstaat. Jezus geeft een opdracht, mensen gehoorzamen, mensen zijn eensgezind. En mensen ontvangen de Heilige Geest, ontvangen kracht om te doen wat gevraagd wordt.

Als ik dit schrijf is het de dag voor Hemelvaart, maar ik ga hier zeker bewust mee aan de slag. Heer, wat wilt u mij zeggen? Het ‘wacht op wat God gaat doen’ van Jezus heeft mij al geholpen om een besluit te nemen t.a.v. mijn werk. Ik zal wachten op wat God gaat doen en zelf geen handles overhalen.
Ik zie uit naar wat God voor mij in petto heeft.
En zo is het geestelijk ook: ik blijf bij mijn bediening, ik wacht op God en verlang er naar de Heilige Geest hernieuwd te mogen ontvangen.
Ik ben benieuwd hoe het jullie vergaan is tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Ik ben benieuwd wat jullie ontvangen met Pinksteren. En ik ben benieuwd wat ik daar van zal zien, als we eensgezind volharden. Als we eensgezind bidden en smeken. Als we eensgezind bijeen zijn.
Daar is voor nodig dat we het samen doen. Eensgezind zijn doe je niet in je eentje. Dat doe je op de plaats waar God jou wil hebben, met de mensen die God aan jou heeft gegeven. In jouw gemeente.

Met wat wij ontvangen mogen wij Jezus’ getuigen zijn, in Purmerend en omgeving, vanuit Jeruzalem gezien misschien wel het uiterste van de aarde….

Dank U Heer, voor de Heilige Geest, die ons kracht geeft. Dank U, Geest van wijsheid en inzicht, Geest van kracht en verstandig beleid, Geest van kennis en ontzag voor de HEER, Geest van de waarheid, Geest van het leven.

Gerdo.