Paulus zegt in Romeinen 13 vers 11:

U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op! Onze bevrijding is nu dichterbij dan toen wij pas gelovig werden. 12 De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan.

De apostelen, de eerste gemeenten, leefden in de verwachting dat Jezus spoedig zou terugkeren op aarde. En elke dag dat je leeft, komt die terugkomst van Jezus dichterbij. Dat is een waarheid waar niemand om heen kan.
Elke dag die je leeft is een dag dichter bij de terugkeer van Jezus op aarde. Word wakker, zegt Paulus! Het is tijd om uit je slaap te ontwaken. Het is tijd om helder te worden, om te onderscheiden waarop het aan komt.
Dat geldt nog steeds voor ons: De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Kijk maar naar de tekenen van de tijd. Jezus spreekt er over in Mattheüs 24:
Oorlogen, geruchten van oorlogen, volken die tegen elkaar opstaan, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen, we zien het allemaal gebeuren.  Er zal haat zijn, mensen zullen elkaar overleveren, de wetteloosheid neemt toe, de liefde verkilt. Het gebeurt nu, in deze tijd.
Maar Paulus zei het al: wordt wakker, de komst van Jezus komt dichterbij!
En bij dat bewustzijn hoort een levensstijl, waarvan je een deel ziet in Romeinen 13 vers 13 en 14.

Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Als je het op een rij zet:
– de werken van de duisternis afleggen. Datgene dat niet van God is, datgene wat niet bij God past, dat leg je af. Galaten 5 noemt die dingen op, die bij het menselijke passen, bij het vlees. Lees het en je weet wat bedoeld wordt.
– de wapens van het licht aan doen. Ik denk dat je dit op twee manieren kan uitleggen. Die wapens kunnen de geestelijke dingen zijn die Paulus hier noemt. Als jij kiest om lief te hebben, zul je geen kwaad doen. Daarmee is de liefde een wapen van het licht, waardoor de vijand wordt verslagen. Gods’ Geest, de Geest van Christus is dan in jou en die maakt je sterk in Hem.
Maar je kunt ook denken aan de geestelijke wapenrusting zoals die in Efeze 6 staat beschreven. Waarheid, rechtvaardigheid, bereidheid, geloof, redding door Christus, het Woord van God en gebed zijn ook wapens van het licht.
– op gepaste wijze wandelen, als op klaarlichte dag.
Je wandel moet passen bij een kind van God, je wandel moet gepast zijn. Je voelt bijna wel aan hoe dat moet zijn, maar anders kan je er altijd Galaten 5 weer even bij pakken. Daar staat wat de vrucht van de Geest van God is.
Maar ook: als op klaarlichte dag. Je wandel moet het licht kunnen verdragen, als God met Zijn licht op je schijnt wordt alles openbaar. Leef dus zo, dat alles in het licht is.

Omkleed uzelf met de Here Jezus Christus en schenk geen aandacht aan de menselijke natuur. Het lijken twee dingen te zijn die niet met elkaar te verenigen zijn. Het is of het één, of het ander.
Omkleed jezelf met Christus, dat is de gewenste toestand, dat is wat Paulus voor de kinderen van God verlangt. Alsof je de gezindheid van Christus als een jas aantrekt. Een perfect passende jas, die voor jou is gemaakt en die maakt dat het plaatje van jouw identiteit compleet is. Denk aan het beeld van een uniform of van het tenue van een sportclub: als je het draagt weet iedereen welk beroep je uitoefent of van welke club je bent. Plat gezegd: van de club van Christus.
De tegenstelling is de menselijke natuur, je eigen ik, die je op de voorgrond zet, waardoor alleen maar slechte verlangens worden gevoed. Als je alleen maar met jezelf bezig bent en met je eigen verlangens en wensen, dan leidt dat tot niets. Het verwijdert je van God.

Onze levensstijl is dus van groot belang. Daarin heb je de Heilige Geest nodig. Die helpt ons namelijk om stand te houden, om overeind te blijven, om de juiste keuzes te maken. Keuzes die passen bij Christus en niet persé bij ons eigen belang.
Misschien ben je klaar wakker, gezegend ben je! Misschien is het tijd om wakker te worden….het is nu nog op tijd.
Tijd om de wapens van het Licht op te pakken.
Tijd om de Heilige Geest meer ruimte te geven in je leven en je menselijke natuur aan Hem ondergeschikt te maken.

Gezegende Pinksterdagen!