Blog-foto_Wat-houdt-je-bezig

Wat houdt je bezig? Een vraag die je zo maar gesteld kan worden. Stel je voor dat ik u/jou dat zou vragen, wat zou dan uw/jouw antwoord zijn?

Je kunt die vraag op twee manieren uitleggen. In de zin van: ’Waar ben je mee bezig op dit moment, waar denk je over na, wat gaat er in je om op dit moment, in deze tijd.’ Maar je kan ook zeggen: ‘Waardoor wordt je bezig gehouden, wat rooft je tijd, wat maakt dat je tijd te kort komt, wat maakt dat je niet doet wat je eigenlijk zou willen doen, waar ben je mee bezig wat je eigenlijk niet het belangrijkste vindt, maar wat wel je tijd opslokt?’ Als Christenen onder elkaar, of als mens met een Christelijk gedachtegoed in gesprek met je naaste, kan je die vragen ook weer een geestelijke betekenis geven. De eerste wordt dan: ‘Waar denk je op geestelijk gebied over na op dit moment, wat gaat er op geestelijk gebied in je om op dit moment?’ De tweede kan dan worden: ‘Waardoor wordt je bezig gehouden zodat je niet met het Koninkrijk van God bezig kunt zijn?’ Of: ‘Wat houdt je weg bij God?’.

Dat zijn hele indringende vragen, of je nou Christen bent of niet. De vraag is, of je er zelf over nadenkt. De vraag is ook nog eens of je dat dan wel wilt delen met mensen om je heen. Durf je eerlijk te zijn naar jezelf? Durf je eerlijk te zijn naar de ander?

Zelf was ik tijdens het Pinksterweekend op de Pinksterconferentie van Opwekking. Wij maakten deel uit van een groep van 32 mensen van de Christengemeente. De jongste van groep 7 van de basisschool, deel van de Rock Solid groep. De oudste was ik….toen nog 52 jaar oud. Wat een verschil in leeftijd, maar wat leuk om elkaar te leren kennen, om samen te lachen, om samen de kou te trotseren, om samen over de dingen van God te praten. En wat leuk om te zien hoe elke leeftijdsgroep op hun eigen manier bezig kan zijn met de dingen van God. En dat mensen hun eigen keuzes maken voor welk seminar, welke workshop en welke dienst zij willen bezoeken. In deze dagen kreeg ik ineens twee gedachten in mijn hoofd, die ik meteen heb opgeschreven.

1) Een diep besef van recht en onrecht.
2) Huizen, vervuld van de vrede van Jezus.

Dat houdt mij bezig. Ik weet niet precies hoe ik inhoud mag geven aan die gedachten, ik denk er nog over na. Maar hier alvast wat van mijn gedachten.

Een diep besef van recht en onrecht heeft te maken met het goede doen. Met ontzag voor God. Met gehoorzaam zijn. Met onrecht herkennen en er tegen in opstand komen. Met recht doen. Met onderscheiding van geesten, stromingen en trends.

Huizen, vervuld van de vrede van Jezus zijn nodig in deze tijd. Het zullen bakens van rust en vrede zijn in buurten waar onrust en onvrede is. Waar gebeden wordt, waar kinderen de ‘vreze des Heren’ leren van hun ouders. Waar een luisterend oor is voor wie dat nodig heeft. Waar je kunt eten, waar je kunt drinken, als je zelf niets hebt. Waar je genezing ontvangt, waar de heilige Geest als een weldadige zalfolie over je heen komt. Waar je tot rust komt.

Wat is het nodig dat we waakzaam zijn in deze tijd. Dat we met elkaar oog houden voor Bijbelse principes, nu deze in een snel tempo worden verworpen door de maatschappij waarin wij leven. Dat we onze kinderen en kleinkinderen daarin opvoeden en hen meenemen in wat de Bijbel aanleert.

Wat is het nodig dat we de Heilige Geest toelaten in ons leven, als trooster, als leermeester, als gids. 2 Timotheus 1 : 14 zegt: Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. Andere vertalingen spreken over een schat en over een pand.

Omdat ik herder van de gemeente mag zijn (ik zag net een schaapherder op TV….), wil ik u meenemen in wat mij bezig houdt. Een diep besef van recht en onrecht, heb ik dat? Is ons huis een huis, vervuld van de vrede van Jezus? Ik denk er over na omdat het mij bezig houdt. En als ik mij daar mee bezig houd, word ik minder snel weg gehouden bij de dingen van God. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden…. Mattheus 6:33.

Gerdo