Deze week stond ik voor het verkeerslicht te wachten bij een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Het licht stond voor mij op rood en ik zag dat een oudere dame met haar fiets begon over te steken, kennelijk werd haar licht groen. Ik zag in mijn linker ooghoek dat ik werd ingehaald door een jongen op een scooter en ik zag dat hij met onverminderde snelheid door het rode licht reed en tegelijk de dame op de fiets aanreed. De dame vloog door de lucht, haar fiets vloog door de lucht, de scooter klapte tegen de grond samen met de berijder. Meteen zette ik mijn auto op de rijstrook van de scooter om die af te schermen en rende ik naar de dame, die kermend van de pijn in de middenberm lag in het natte gras, en belde politie en ambulance.
Terwijl ik de hand van de dame vasthield, hield ik de scooterrijder in de gaten. Die kwam heel schuldbewust naar de aangereden vrouw gerend en bood zijn excuus aan. Sorry, sorry, sorry mevrouw!
Ik bleef hem in de gaten houden toen hij zijn scooter rechtop zette en op het trottoir reed, oplettend of hij er vandoor zou gaan. Ik was boos. Ik had een oordeel. Ik vond het schandalig dat hij zo door rood reed en iemand anders slachtoffer maakte. Hij kwam terug bij de vrouw in het gras. Toen hoorde ik de vrouw op de grond zeggen: “Ach jongen, het was toch nooit je bedoeling om mij van mijn fiets af te rijden?”.

Later dacht ik hier over na. Ik las in mijn nieuwe dagboek van Kees Goedhart:
“Genade is krijgen wat je niet verdient, barmhartigheid is niet krijgen wat je wel had verdiend…”
Waar ik in de politierol schoot, met mijn regels van goed en fout, overtreding en straf, was een vrouw die vermoedelijk haar sleutelbeen had gebroken in staat om genadig te zijn. In staat om vergeving te schenken die die knul misschien niet verdiende, ze was in staat om barmhartig te zijn.
Misschien moet ik leren genadiger te zijn, barmhartiger te zijn. Misschien ben ik door mijn werk bij de overheid afgestompt, of is het mijn menselijke ik die de overhand krijgt. Niets menselijks is mij vreemd, zeggen we dan.
Maar het menselijke zou me wel vreemd moeten zijn. Mijn nieuwe schepping, Gerdo in Christus, zou moeten reageren en zou de overhand moeten hebben!
Wat is het soms lastig. Het gaat steeds beter, maar ik ben nog steeds een ‘werk in uitvoering’…..

In Titus 3 staat:
1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, 2. dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.
3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend.
4. Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5. maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, 7. opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.
8. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.

Wat is dit mooi en liefdevol beschreven. Het laat zien wat God van ons vraagt en herinnert ons er aan waar wij vandaan komen en wat wij hebben ontvangen.
God vraagt ons welwillend en zachtmoedig te zijn en dat wij anderen voorgaan in goede werken. En God geeft ons Zijn goedheid, liefde, verlossing, barmhartigheid, wedergeboorte, vernieuwing door de heilige Geest, rechtvaardigheid, genade, een erfenis en hoop! Wat een opsomming!
Hoe God je door een gebeurtenis in het verkeer een les kan leren.
Heer, U rechtvaardigde mij door Uw genade. Help mij om genadig te zijn, welwillend en zachtmoedig. Help mij om anderen te behandelen zoals U mij heeft behandeld. Dank U voor uw genade Heer!

Gerdo