Blog-foto_Strijd

Naar aanleiding van de oproep van de jeugd, om voor hen te bidden, heb ik nog eens nagedacht over het onderwerp ‘strijd’. Ik merk dat we daar nog wel eens ‘dubbel’ mee om gaan. De kreet ‘zonder strijd geen overwinning’ is bekend. Die suggereert dat er strijd nodig is om tot een overwinning te komen. Tegelijk zingen we uit volle borst ‘U heeft de overwinning behaald, over zonde, ziekte en dood’. Hoe zit dat nu? Is die overwinning nu behaald, of moeten wij die behalen door onze strijd?

Ik vond een tekstgedeelte dat mij daarin een antwoord gaf. Het gaat om 1 Korinthe 15 vanaf vers 50. Dat gaat over ons leven, over de dood en over het eeuwige leven. De herziene Statenvertaling spreekt over ‘vergankelijkheid’ (wat kan vergaan) en ‘onvergankelijkheid’ (wat niet kan vergaan en blijft bestaan). De tekst die mij aansprak zegt in vers 57 en 58: Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspan-ning niet tevergeefs is in de Heere.

In ons leven hebben wij sinds de zondeval van de mens te maken met een gebroken en vergankelijke wereld. Gods’ perfecte paradijs bestaat niet meer op aarde, wij moeten het doen met wat daar van overgebleven is., een zwakke afspiegeling van wat God ooit bedoelde. God heeft de aardbodem vervloekt en gezegd dat wij elke dag hard moeten werken en zullen zwoegen en zweten (Gen. 3:17-19). Ik denk wel eens: wat wij strijd noemen is niet meer dan de uitkomst van wat God heeft gezegd in Genesis. Wij zullen moeten om gaan met wat op ons pad komt in ons dagelijks leven. Om gaan met wat voor ons Genesis 3:17-19 is: hard werken om in leven te blijven, tot de dag van je dood zwetend het land bewerken’ (Het Boek).

Vaak is daar niets geestelijks aan, komt er geen demon aan te pas en is het wat God heeft voorzegd in Genesis 3. En soms is het dan ook nog het gevolg van onze eigen keuzes!

Soms is er wél sprake van geestelijke strijd, zoals Efeze 6 beschrijft. Dan zijn er machten en krachten aan het werk van de tegenstander, die het werk van het Koninkrijk van God willen dwarsbomen of die een kind van God willen belemmeren om zijn/haar bestemming te bereiken.

Om dat te kunnen onderkennen heb je de gave van onderscheiding nodig (1 Kor. 12:10). Om daar tegen te kunnen strijden heb je de wapenrusting van God nodig (Efeze 6: 10-17). Maar let op: je strijd dan niet in eigen kracht en niet om te overwinnen! Lees het maar eens goed! Je strijd in de kracht van de Heer om weerstand te kunnen bieden en om goed voorbereid stand te kunnen houden. Om te kunnen standhouden dus, zoals ook 1 Korinthe 15:58 zegt. Zonder strijd geen overwinning’ is volgens mij een leugen. Als ik 1 Korinthe 15 goed begrijp, geeft God ons de overwinning door onze Here Jezus Christus. En iets wat mij al gegeven is hoef ik niet te bevechten. Dat besef maakt dat ik anders in de strijd kan staan. Zegt Romeinen 8 :37 niet: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad’? Wij zijn dus meer dan overwinnaars!

Wat rest ons dan nog? In elk geval twee dingen: Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrus-ting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. (Efeze 6:10 en 11) wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. (1 Korinthe 15: 58)

Zweten, zwoegen, hard werken, inspanning? Zeker! Kracht? Bescherming? Overwinning? Overwinnaar? Al behaald! In Hem!

(Roep de naam van Jezus aan en word gered!)

Gerdo