21 januari mocht ik voorgaan in de dankdienst voor het leven van Zuster Goede. Tijdens de dienst stond ik stil bij wat zij voorbij heeft zien komen van 1915 tot in 2020. Zowel in haar eigen leven als in de geschiedenis.
Als ik zelf kijk naar de laatste 35 jaar (zolang bestaat de gemeente), dan zie ik zo veel veranderingen. We hebben meer te besteden, alles is te koop, alles is te vinden, alle informatie die je wilt hebben is beschikbaar, echt of niet. Je drukt op een knop en het is er. En als het dan niet werkt dan ben je van slag omdat je niet krijgt wat je wilt hebben.
In die zin is leven met God misschien wel ingewikkelder geworden. God is niet maakbaar, God is geen computer. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij laat zich niet bedienen met een knop, Hij geeft geen antwoord als jij dat wil, maar als Hij dat wil en Hij geeft niet wat jij wilt, maar Hij geeft wat Hij denkt dat jij nodig hebt en dan ook nog eens op Zijn tijd.
In welke tijd je ook leeft: de basis voor een stabiel en gelukkig leven is je relatie met God. De basis te midden van ziekte, onrust, stormen en wat er ook nog meer in een mensenleven op je kan afkomen is je relatie met God. En daar gaat ook het motto over: De HERE heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. (Micha 6:8).
Ik denk dat God het in deze tijd ook zou kunnen uitspreken. Soms vraag je je af wat God van jou vraagt, in deze tijd. God wat is uw plan? Als je dan geen exact antwoord krijgt of als je geen concrete aanwijzingen krijgt, dan blijft dit staan: Hij wil niet anders dan dat je eerlijk en rechtvaardig bent en je best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met jouw God.

Ook in de tijd waarin wij, vandaag, in 2020 leven. In een tijd dat alles beschikbaar is. In een tijd dat alles mogelijk is. In een tijd dat je een soort Christelijke geestelijke supermarkt tot je beschikking hebt waarin je van het ene rek naar het andere rek loopt en kan pakken wat jou aanstaat.
We kunnen naar spectaculaire conferenties en concerten. Zet de TV aan op family 7 en een scala van predikers komt je kamer binnen. Zoek op het internet en je kunt luisteren naar wat jou aanstaat. Ga naar de christelijke boekwinkel of ga naar het internet en je kunt kopen wat je wilt naar jouw smaak.
Maar wie toetst er nog aan de Bijbel wat hij of zij ziet, beluistert en leest? Of het klopt wat er staat en of het klopt wat er gezegd wordt? Ik heb wel eens het idee dat stromingen, predikers en boeken de plaats van de Bijbel innemen.
Het volk zegt in Micha 6:6 ‘Hoe kunnen wij tegenover de Here weer goedmaken wat we hebben misdaan?’ vraagt Israël. ‘Moeten we ons met de Here verzoenen door het offeren van eenjarige kalveren? 7 Al zouden duizenden rammen of tienduizend beken olijfolie worden geofferd, het zou de Here toch niet kunnen behagen. Zouden wij onze oudste zoon moeten offeren? Zouden dan onze zonden worden vergeven?’
En dan komt God via Micha met de woorden die in ons motto staan:
Nee, natuurlijk niet! De Here heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God.

Nee, natuurlijk niet! God vraagt geen ingewikkelde dingen van ons. Verlossing ontvangen we alleen door overgave aan Jezus. We kunnen onze relatie met Hem niet verbeteren door offers te brengen of geschenken te geven. God heeft al lang laten zien wat Hij van ons vraagt. Gehoorzaamheid. En eerlijk en rechtvaardig zijn en je best doen liefde te bewijzen en als een nederig mens leven met je God.
Onwillekeurig denk ik aan Zuster Goede. Ik zag het verdriet om haar sterven op haar 10 kinderen en de vele kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Kennelijk leefde zij als 104 jarige als een nederig mens, eerlijk en rechtvaardig en bewees ze liefde aan haar familie. Maar ze leefde bovenal, tot het laatste toe, met haar God.

God zegt via Micha dat Hij niet anders wil dan…. God wil niets anders.
Dat komt terug in bijna alle vertalingen. Niet anders dan. De grondtekst zegt: ‘alleen te doen’. Meer vraagt Hij niet. Gehoorzaamheid. En eerlijk en rechtvaardig zijn en je best doen liefde te bewijzen en als een nederig mens leven met je God.
Dat betekent dat dit de basis is voor al het andere. Laten we daar dan mee beginnen dit jaar. Wie weet wat daar uit voort zal komen.

Gerdo